PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
PL

Exile literature classics and misfits [Emigracyjni klasycy i odmieńcy]

Year: 1991

Issue: 1-2

Where is Rome, where is Crimea… [Gdzie Rzym, gdzie Krym…]

Year: 1991

Issue: 3

Szymborska

Year: 1991

Issue: 4

Economy in literary terms [Ekonomia po literacku]

Year: 1991

Issue: 5

From manipulation to reanimation [Od manipulacji do reanimacji]

Year: 1991

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again