PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
PL

Editorial Board

Agata Bielik-Robson (UK), Katarzyna Bojarska, Włodzimierz Bolecki, Maria Delaperrière (France), Ewa Domańska, Grzegorz Grochowski, Zdzisław Łapiński, Anna Nasiłowska (Deputy Editor-in-Chief), Leonard Neuger (Sweden), Ryszard Nycz (Editor-in-Chief), Michał Paweł Markowski (USA), Maciej Maryl, Bożena Shallcross (USA), Marta Zielińska, Barbara Smoleń (proofreading), Marta Czemarmazowicz (Executive Editor)

Advisory Board

Edward Balcerzan, Stanisław Barańczak (USA), Małgorzata Czermińska, Paweł Dybel, Luigi Marinelli (Italy), Knut Andreas Grimstad (Norway), Jerzy Jarzębski, Bożena Karwowska (Canada), Krzysztof Kłosiński, Dorota Krawczyńska, Vladimir Krysinski (Canada), Arent van Nieukerken (Holland), Ewa Rewers, German Ritz (Switzerland), Henryk Siewierski (Brasil), Janusz Sławiński, Ewa Thompson (USA), Joanna Tokarska-Bakir, Tamara Trojanowska (Canada), Alois Woldan (Austria), Anna Zeidler-Janiszewska

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again