2016 nr 2: Widomologie

Nowy numer o metaforach widma i „teorii nawiedzenia”, a w nim m. in. Grochowski omawia wybrane interpretacje figury widma, Skrendo pisze o wampirologii, Bogalecki o spektralnych koniugacjach Witolda Wirpszy, Misiak o widmowych wierszach Ryszarda Krynickiego, a Momro o koncepcji obrazu akustycznego. Kilka artykułów wiąże się z problematyką Zagłady: Ubertowskiej o spektrologiach Zagłady, Daukszy dotyczący Pornografii Gombrowicza oraz Langot o doświadczeniu Auschwitz u Charlotte Delbo. Ponadto teksty dotyczące Derridy: Bielik-Robson o kabalizującej interpretacji pism Derridy, Dybla o bez-dusznej estetyce oraz Sosnowskiego na temat Przyszłości Hegla Catherine Malabou. W numerze również: Lipszyc analizuje związek między przestrzennością i spektralnością, Mościcki – pojęcie aury w badaniach nad filmem, Bukowiecki – widmobraźnię przestrzenną w Warszawie, Łazarz – prace Esiri Erheriene-Essi, a Jakubowiak – widma plagiatu. Ponadto Kurz o Bondzie jako widmie człowieka, Czeczot o XIX-wiecznym spirytyzmie, Marzec o nostalgii w kulturze found footage oraz Rudaś-Grodzka o wątku ‘ukrytego błędu’. W numerze także tłumaczenia: Jacques Derrida Fora. „Kanciaste” słowa Nicolasa Abrahama i Márii Török i Jean-Luc Nancy Nawiedzenie (obrazu chrześcijańskiego) oraz recenzje: Kiślak z książki Agnieszki Kosińskiej Miłosz w Krakowie oraz Zofii Mitosek z publikacji Peetersa Derrida.

16
cze 2016

2016 nr 1: Powrót pokolenia?

Nowy numer o kategorii pokolenia, a w nim m.in.: Nasiłowska sceptycznie o pokoleniach literackich, Mrozik o transgeneracyjnej pamięci o komunizmie w (auto)biografiach rodzinnych, Artwińska o transferze międzypokoleniowym w perspektywie (także) biologicznej, Calderón Puerta o pamięci o antyfrankistowskim komunistycznym ruchu oporu, Tippner o pamięci Zagłady w drugim pokoleniu oraz Zawadzka o narracjach o „żydokomunie”. Ponadto Mrozik, Artwińska, Zawadzka i Fidelis rozmawiają o „pokoleniu” jako kategorii analitycznej.
Wśród artykułów zamieszczonych w tym numerze znajdziemy także teksty poświęcone Gombrowiczowi: Kobyłeckiej-Piwońskiej o Dzienniku argentyńskim oraz o interpretacji tekstów pisarza przez grupę „Literal”, a także Freixy i Zaboklickiej o Gombrowiczu jako postaci fikcyjnej w literaturze argentyńskiej. W numerze również: Czapliński interpretuje Przedwiośnie jako projekt nowoczesnego państwa, Tomasik realizm Lalki, Prussak francuskie teksty Adama Mickiewicza, Zarych pisze o przekładach literatury dla dzieci i młodzieży, a Szymborska o children studies. Ponadto Weigel interpretuje genealogię jako pewną figurę epistemologiczną, Bem podejmuje rozważania o kondycji polskiego edytorstwa naukowego, Przybyszewska pisze o strategiach otwarcia na czytelnika w literaturze nowomedialnej, a Zimnoch o doświadczeniach abiektu w reportażu Hugo-Badera.

06
kwi 2016

2015 nr 6: Inności

Nowy numer o inności oraz relacji swój-obcy, a w nim m. in. Nycz o kwestii rozumienia innego oraz możliwości oglądu jednostek i wspólnoty z perspektywy Innego, Konończuk o geopoetyce oraz Kosterska o obrazie reprezentacji potransformacyjnego Górnego Śląska. Wśród artykułów zamieszczonych w tym numerze znajdziemy również teksty Kościelniaka o polskiej sztuce krytycznej w kontekście działań Akcjonistów Wiedeńskich, Świeściak o problemie awangardowości w najnowszej polskiej poezji, Świerkosz o projekcie arachnologii Nancy K. Miller oraz Kubiak Ho-Chi o afektywnej topografii współczesnego Tokio. Ponadto Borkowska analizuje struktury mityczne w Niecierpliwych Nałkowskiej, Fitas twórczość Józefa Mackiewicza, Alksnin Niekochaną Adolfa Rudnickiego w kontekście narkoanalizy, a Fornari pisze o brulionach i notatkach Zbigniewa Herberta.
W numerze także tłumaczenie eseju Hala Fostera o post-krytyczności, artykuł Majewskiego o próbach współpracy przedstawicieli Szkoły frankfurckiej z amerykańskim przemysłem filmowym oraz teksty Musiała i Barcz o książce Arkadiusza Żychlińskiego Laboratoria antropofikcji.

07
lut 2016

2015 nr 5: Audiofilia

Nowy numer o kulturze audio, sonosferze i antropologii dźwięku, a w nim m. in. Momro o fenomenologii ucha, Hejmej o słuchaniu literatury, Tuszyńska o rozumieniu reprezentacji w fonografii, Losiak o kategorii malowniczości pejzażu dźwiękowego oraz Marak o koncepcjach Davida Toopa. Wśród artykułów o sound studies są także teksty Brzostka prezentującego kluczowe dla tej problematyki zagadnienia i pojęcia, Kremer piszącej o poezji fonetycznej, dźwiękowej oraz mówionej, Antonika o audiobookach, Zarych o nokturnie oraz Szareckiego o serwisie internetowym Coffitivity, który wspomaga kreatywne myślenie, odtwarzając w tle odgłosy kawiarni. Ponadto tłumaczenie eseju Barthesa o ‘ziarnie głosu’, Voegelin o filozofii sztuki dźwiękowej oraz Dolar o polityce głosu, a także tekst Kramkowskiej-Dąbrowskiej o dramatach Janusza Krasińskiego i recenzja książki Przeciw muzykologii niewrażliwej.
W numerze również teksty dotyczące narracji założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych (Gieba), polskiej powojennej literatury regionalnej (Mikołajczak), a także doświadczeniu zetknięcia ze wschodem w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku (Nasiłowska).

Współpraca merytoryczna: Dariusz Brzostek

20
sty 2016

2015 nr 4: Performanse piśmienne

Nowy numer o performansach piśmiennych, a w nim m.in. Nasiłowska o performatywnych funkcjach pisania, Karpowicz o twórczości Jadwigi Sawickiej, Rakoczy o materialności i cielesności pisma, Litwinowicz-Droździel pisze o dziewiętnastowiecznej piśmienności, Majewski interpretuje praktyki pisania skrybów w Europie i kaligrafów wschodnioazjatyckich, a Buliński – pisarstwo Indian E’ñepá.
Ponadto przekłady, w tym z najnowszej książki Berela Langa oraz Tima Ingolda, a także artykuły Grudzińskiej-Gross o języku, jakim w okupowanej Warszawie mówiono o eksterminacji Żydów, tekst Buczyńskiej-Garewicz o fenomenologii samoświadomości i Wierzbickiej o konieczności „karty etyki globalnej”. Oprócz tego Sikora o roli zapisu prawa w Towarzystwie Filomatów, Jurkowska interpretuje wpisy z księgi osób zwiedzających, Świątynię Sybilli, zaś Kubkowski pisze o Dzienniczku Faustyny Kowalskiej jako wydarzeniu piśmiennym i tekstowym.
Wśród artykułów dotyczących ważnych tekstów literackich Szewczyk-Haake o Róży Tadeusza Różewicza, Bukowiecka o Nikiformach Edwarda Redlińskiego, Budrowska o zapomnianych wierszach Juliana Kawalca oraz Jerzy Olek o doświadczeniach awangardy minionego stulecia.
Ponadto Jarosińska wspomina i żegna Annę Bujnowską, Michałowski – Erazma Kuźmę, a Kuczera-Chachulska – Mariana Maciejewskiego.

Współpraca merytoryczna: Agnieszka Karpowicz i Marta Rakoczy

31
gru 2015
AKTUALNY NUMER 2