2015 nr 1: Zwrot sarmacki

Nowy numer o powrotach sarmatyzmu, a w nim Czapliński o przemianach form polityczności sarmatyzmu masowego od czasów powojennych do dziś, Niedźwiedź o sarmatyzmie pojętym jako narodowa „tradycja wynaleziona” – współczesna narracja o polskiej przeszłości, Kubiak o polskim dyskursie peryferyjnym wokół narracji sarmackich, widzianym z nowej perspektywy, Kolarzowa o kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej w warstwie chłopskiej, Bohuszewicz o kategorii sarmatyzmu w „Gazecie Wyborczej”, Obirek o historycznych korzeniach współczesnych zachowań religijnych. Koehler rozpracowuje stereotypy na temat sarmackiej religijności, Obremski porównuje sposoby opisu ciała w kulturze sarmackiej i współczesnej, Grochowski analizuje semiotykę wąsów pojętych jako emblemat kultury sarmackiej. W numerze również teksty z kręgu kultury dawnej: m.in. Niebelska-Rajca o renesansowej recepcji kategorii Arystotelesa, Bajer o klasycznej teorii tragedii w perytekstach staropolskich, Pieczyński o trawestacjach tekstów religijnych w staropolskich utworach politycznych. Ponadto przekład tekstu Barbary H. Rosenwein o emocjach w opisie historiozoficznym – o koncepcji „wspólnot emocjonalnych” i progresywnego emocjonalnego rozwoju społeczeństwa Zachodu.

25
kwi 2015

2014 nr 6: Topo-grafie

Nowy numer topograficzny, a w nim m.in. Pessel, Parfianowicz, Karpowicz o związkach pisarzy z miastami, Mikołajczak o tym, czy literatura może być epikryzą chorób migrantów, Siewior o retrospektywnych utopiach kresowych, Chutnik o miejskiej historii kobiet. Ponadto prezentujemy kilka reinterpretacji pojęć narodu i wspólnoty etnicznej (Gondor-Wiercioch, Jaroszuk, Nowak), teksty o tożsamości środkowoeuropejskiej (Gosk i Wierzejska) czy warszawskiej (Wójtowicz o Pałacu Staszica, Piotrowski o źródłach eseju warszawskiego) – pisane w duchu geopoetyki, badań postkolonialnych, etnohistorii. W numerze prezentujemy jak zwykle ciekawe przekłady: Casanova Światowa przestrzeń literacka, Hundorowa Czarnobyl, nuklearna apokalipsa i postmodernizm i Szkłowskiego Nowela Tajemnic.

04
mar 2015

2014 nr 5: Historia ratownicza

Nowy numer, a w nim m.in. Domańska o formacyjnym projekcie historii ratowniczej (lokalnej, potencjalnej, egzystencjalnej, afirmatywnej) oraz inne teksty skupione wokół tej problematyki: Filipkowski o egzystencjalnej historii mówionej, Bojarska o odkrywaniu nieobecności i doświadczeniu utraty, Lewandowski o dyskursach pamięci zbiorowej. Autorzy numeru zastosowali nową perspektywę badawczą do analizy sztuki (Nader, Słodkowski), literatury (Kaszowska-Wandor, Jasnowski, Kopkiewicz), historii (Florczyk, Małczyński, Witkowska-Krych) i... zjawisk natury (Chakrabarty pisze o tym, co ma wspólnego historia z globalnym ociepleniem, a Viveiros de Castro – o pojęciu gatunku w antropologii). Na deser Buck-Morss w rozmowie z Bojarską.

16
lut 2015

Zmarł prof. Janusz Sławiński (15 III 1934 - 1 XI 2014)

Z głębokim smutkiem żegnamy

Profesora Janusza Sławińskiego,

wybitnego uczonego,
inspiratora, organizatora i czołowego przedstawiciela
nowoczesnych badań literackich w Polsce,
współinicjatora reform polskiej nauki,
twórcę „Tekstów” i patrona „Tekstów Drugich”

03
lis 2014

2014 nr 4: Literatura światowa

Nowy numer, a w nim Czapliński o koncepcjach literatury światowej, Moretti o związkach literaturoznawstwa z analizą władzy, nowe: tropy w komaratystyce (Kola, Kołodziejczyk, Siwiec), (re)definicje Weltliteratur (Damrosch, Schallcross, Nasiłowska), pytania o przekład (Bednarczyk, Kowalczyk) i jego związki z obiegiem czytelniczym (Zajas, Zybura, Jarmuszkiewicz), a także rewizje pojęć związanych z narodem (Serkowska, Balík, Firlej). W numerze 6/2014 jako suplement do numeru 4/2014 ukaże się przekład fragmentu książki Pascale Casanovy La République mondiale des lettres.

27
paź 2014
AKTUALNY NUMER 1