PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
PL

Distribution

All articles since 2005 are available online at  Central and Eastern European Online Library.

Current issues may be purchased at scientific bookstores:

  • Katowice, Księgarnia „Libella”, pl. Sejmu Śląskiego 1
  • Kraków, Księgarnia Akademicka, ul. św. Anny 6
  • Wrocław, Falanster. Klub i Księgarnia, ul. św. Antoniego 23
  • Warszawa, Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7
  • Warszawa, Liber Sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 24

Current and previous issues of “Teksty Drugie” can be purchased from our publisher:
Wydawnictwo IBL PAN,
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel./fax (22) 6572-880,

e-mail: wydibl@ibl.waw.pl

Subscription

Subscription is available via RUCH S.A.

SUBSCRIBERS IN POLAND

Information about the “Teksty Drugie” subscription on the territory of Poland is available here.

SUBSCRIBERS ABROAD

In order to subscribe “Teksty Drugie” abroad, please contact the international department of Ruch S.A.:

RUCH S.A. Biuro Kolportażu – Zespół Obrotu Zagranicznego

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33

tel. 48 22 532 88 23 lub 48 22 532 88 16

www.ruch.pol.pl

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again