PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
PL

Confessions and interpretations [Wyznania i interpretacje]

Year: 1996

Issue: 1

The sublime [Wzniosłość]

Year: 1996

Issue: 2-3

Borders of the present [Granice współczesności]

Year: 1996

Issue: 4

Monuments for the young [Młodzi na pomnik]

Year: 1996

Issue: 5

Reading the modern [Czytanie nowoczesnych]

Year: 1996

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again