PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
PL

Po(st)ethics [Po-etyka]

Year: 2002

Issue: 1-2

Gombrowicz in secondary literature [Gombrowicz w tekstach drugich ]

Year: 2002

Issue: 3

Modernism and modernity [Modernizm i nowoczesność]

Year: 2002

Issue: 4

Altered states of corporeality [Odmienne stany cielesności]

Year: 2002

Issue: 5

Somatic studies [Studia somatyczne i inne]

Year: 2002

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again