PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
PL

(Academic) theories and practices [Teorie i praktyki (akademickie) ]

Year: 2006

Issue: 1-2

Experience: reloaded [Doświadczenie: reaktywacja ]

Year: 2006

Issue: 3

Arts, media and the iconic turn [Sztuki, media i zwrot ikoniczny]

Year: 2006

Issue: 4

Permanent traces of I [Trwałe ślady „ja”]

Year: 2006

Issue: 5

Literature facing experience [Literatura wobec doświadczenia]

Year: 2006

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again