EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Wskazówki dla autorów

Uprzejmie prosimy, aby teksty nadsyłane do redakcji „Tekstów Drugich” przygotowywane były według poniższych reguł. Wskazówki dostępne są także w wersji do pobrania.

Format tekstu

 • Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);
 • Długość recenzji nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron);
 • Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej lub bieżące numery pisma);
 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;
 • Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;
 • W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nycz_Afektywne_manifesty.doc;
 • Format pliku: rtf lub doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

Dodatkowe informacje

Na pierwszej stronie należy umieścić następujące informacje:

 • Imię i nazwisko autora/autorów;
 • Dane kontaktowe (e-mail, adres pocztowy, telefon);
 • Krótką notę biograficzną wg wzoru: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje, kontakt: adres e-mail, (do 400 znaków ze spacjami). Na dole strony umieściliśmy przykładowe biogramy.
 • Streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów). Streszczenie powinno być utrzymane w formie bezosobowej i zawierać: ogólny opis poruszanej problematyki, przyjętą metodologię badań i najważniejsze tezy;
 • Streszczenie recenzji powinno zawierać wyłącznie adres bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru:Recenzja:  Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.
 • Słowa kluczowe artykułu (ok. 5 słów kluczowych dowolnie dobranych przez autora/kę).
 • Bibliografię dzieł cytowanych zapisaną zgodnie z formatem przypisów.
 • Numer ORCID
 • Opcjonalnie:
  • Informacja o finansowaniu pracy z grantu;
  • Tytuł i streszczenie w języku angielskim;
  • Nota copyright (jeżeli artykuł jest przekładem z języka obcego).

Streszczenia

Streszczenie powinno zawierać:

 • tezę artykułu,
 • opis metodologii badań,
 • najważniejsze informacje zawarte w tekście,
 • słowa kluczowe i frazy, które pozwolą szybko zidentyfikować zawartość i główne zagadnienia artykułu,
 • informacje pozwalające usytuować artykuł w kontekście innych badań,
 • w streszczeniu  należy operować krótkimi zdaniami, które w sposób precyzyjny i konkretny definiują problem zawarty w artykule.

Nie należy:

 • przekraczać objętości 100 słów,
 • używać wielosłownych sformułowań i określeń abstrakcyjnych,
 • odnosić się szczegółowo do innych badań,
 • podawać informacji niezawartych w artykule,
 • podawać definicji.

Główną funkcją streszczenia jest informowanie czytelnika o najważniejszym wkładzie artykułu do stanu badań. Streszczenia po polsku pozwalają czytelnikom zdecydować, czy warto przeczytać cały artykuł. W wersji angielskiej streszczenie umożliwiają decyzję, czy warto zamówić tłumaczenie artykułu. Wiele baz danych internetowych w Polsce i zagranicą używa streszczeń do indeksowania artykułów, dlatego streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe i frazy pozwalające na łatwe wyszukiwanie.

Nadsyłanie

 • Artykuły wraz z wymaganymi informacjami prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres Redakcja@TekstyDrugie.pl.
 • Teksty niesformatowane według powyższych wymagań (czcionka, przypisy) lub niezawierające wszystkich dodatkowych informacji nie będą przyjmowane.
 • Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
 • Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do opublikowania tekstu bez nadesłanych materiałów graficznych.

Format przypisów

Informacje ogólne:

 • brak przecinka po nazwisku a przed tytułem książki;
 • tytuły anglojęzyczne: wielką literą tylko pierwsze słowo tytułu i słowa, które powinny być zapisane dużą literą ze względów ortograficznych;
 • między cyframi określającymi zakres stron stosujemy dywiz (np. strony 9-12), a w przypadku dwuczłonowych nazw określających miejsce wydania książki – półpauzę (np. Londyn–Oxford);
 • należy podawać nazwę wydawnictwa.
 • KsiążkiZ. Najder Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 2, Alfa, Warszawa 1980, s. 143.G. Himmelfarb Jeden naród dwie kultury, przeł. P. Bogucki, wstęp P. Skurowski, WAiP, Warszawa 2007.

  J. Conrad Listy, oprac. Z. Najder, przeł. H. Carroll-Najder, PIW, Warszawa 1968, s. 223.

  E. Faye Heidegger. The introduction of nazism into philosophy in light of the unpublished seminars of 1933-1935, transl. M.B. Smith, foreword T. Rockmore, Yale University Press, New Haven, Conn.-London 2009, s. 116-117.

 • Artykuł w tomie zbiorowym

  E. Domańska Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.
 • Artykuł w czasopiśmieC. Cavanagh Postkolonialna polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 63.E. Thompson Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny, „Dziennik” 31.03.2007.
 • Źródła internetowe (w nawiasie kwadratowym data dostępu)U. Pawlicka Trailery literackie – o reklamie literatury pisanej «żywą kamerą»,  „Niedoczytania” 2010, http://niedoczytania.pl/trailery-literackie-o-reklamie-literatury-pisanej-zywa-kamera (10.05.2011).J. Klejnocki Nobel 2040 dla Polski, „Raptularz końca czasów”, 25.11.2011, http://klejnocki.wydawnictwoliterackie.pl/wpis/150/, (7.12.2011).
 • Kolejny cytat z przywoływanego wcześniej tekstuC. Cavanagh Postkolonialna polska, s. 63.

Przykładowe biogramy

Ryszard Nycz, prof. dr hab., kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, pracownik IBL PAN. Redaktor naczelny Tekstów Drugich. Członek korespondent PAN i PAU, KNoL PAN i KNoK PAN. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Nowa Humanistyka”. Ostatnio opublikował: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura (2012). Kontakt: Ryszard.Nycz@uj.edu.pl.

Anna Nasiłowska, prof. dr hab., pracownik IBL PAN, członkini Zespołu Literatura i Gender IBL PAN. Zastępca redaktora naczelnego Tekstów Drugich.  Ostatnio opublikowała biografię Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (2010), wybór pism Stefanii Zahorskiej (2010) oraz reportaż historyczny Wolny agent Umeda i druga Japonia (2013). Współredaktorka Encyklopedii gender (2014). Kontakt: Anna.Nas@wp.pl.

Maciej Maryl, dr, adiunkt, Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych IBL PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Koordynator redakcji Tekstów Drugich. Interesuje się komunikacją literacką, nowymi mediami, piśmiennictwem multimedialnym oraz związkami technologii z kulturą. WWW: maryl.org. Kontakt: Maciej.Maryl@ibl.waw.pl.

Pliki do pobrania

Załączniki

TD_Wskazówki dla autorów_03_14.pdf (0.45MB)

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji