EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
EN

2019 nr 2: Gatunki staropolskie

Nowy numer o gatunkach i literaturze staropolskiej, ze wstępem M. Zielińskiej, a w nim m. in. Cybulski o retoryce tekstologii, Gruchała o kazaniach wzorcowych ks. Piotra Skargi, Ryszka-Kurczab na temat Rozmów chrystyjańskich Marcina Czechowica, Górska o staropolskiej lemmie w teorii i praktyce, Śnieżko o renesansowej modernizacji kroniki uniwersalnej a Ryczek o kategorii charakteru lirycznego. Ponadto Prejs opisuje rolę gatunków w procesie odzyskiwania intencji komunikacyjnej a Kazańczuk anatomię herbarzy, Kochan analizuje Postępek prawa czartowskiego, Bohuszewicz opozycję „romans” – powieść, Dąbrówka, Gacka i Kazańczuk problemy wydań krytycznych, Wojtowicz Figliki M. Reja, Urban-Godziek polskie poranne pieśni miłosne, Nowaszczuk kontrowersje wokół epigramu, Partyka małe formy literackie, a Dąbrówka polemizuje z Cybulskim. W numerze również Zaleski o kategorii wstydu w kontekście opowiadania Z. Haupta Coup de grace, Pospiszył o ‘biologii Hitlera’, Giergiel i Taczyńska na temat kulturowej mapy romskiego holokaustu w Serbii i Chorwacji oraz Koprowska o relacji między miejscem urodzenia a projektowaniem tożsamości. Publikujemy również: tłumaczenie tekstu W. Tiupy (Własności gatunkowe strategii narracyjnych); recenzje: Szymborskiej na temat Pozycji smaku i Siewior o nowym regionalizmie, także wspomnienie Fitas o Józefie Japoli.
22 Maj 2019

2019 nr 1: Biografie

Nowy numer o biografiach, a w nim Nasiłowska o rozwoju XX-wiecznej europejskiej biografistyki oraz o podziałach w obrębie współczesnych gatunków biograficznych, Darska o relacjach między biografią i auobiografią, Legeżyńska o biografii jako hermeneutycznym wyzwaniu, Kraskowska o zjawisku biografilii oraz Kolinko o typologii XIX-wiecznych dzienników kobiecych. Ponadto Łebkowska analizuje rozwój gatunku „rozmów z pisarzami”, Franszek – proces leżący u podstaw powstawania biografii, Antonik – przemysł autobiografii a Tabaszewska – kategorię faction. W numerze również artykuły analityczno-interpretacyjne: Romanowskiego na temat pisarstwa Joanny Olczak-Ronikier, Nadany-Sokołowskiej o Adeli Kieniewicz, Petö o trudnościach z zapisem życia Júlii Rajk, Rudaś-Grodzkiej o edytorskiej pracy B. Waligórskiej, Szumlewicz o utopijnej biografii F. Tristan, Więckiewicz o twórczości I. Sadgera, Bohuszewicz o filmie Niepamięć oraz Piotrowskiego na temat H. Caselli. Publikujemy także spory wybór recenzji okołobiograficznych: Śmiei o biografii Andrzejewskiego (A. Synoradzkiej-Demadre), Marzec na temat Iłłakowiczówny (J. Kuciel-Frydryszak), Rodaka o książce Lejeune’a, Antoniuka o biografii Herberta (A. Franaszka), Madejskiego o biografii Leca, Romaniuk o Odkrywaniu Iwaszkiewicza. W numerze również komentarz Kandziory nt. studiów o Ficowskim oraz Tomczok o książce Daukszy i Michałowski o Jakubowiaku.
22 Marzec 2019

2018 nr 1: Etnografia przedtekstowa

Nowy numer o antropologii przedtekstowej – dedykowany Annie Nasiłowskiej – a w nim Nycz na temat zmysłu udziału, Rakowski o perspektywie wydobywania wiedzy przedtekstowej w badaniach antropologicznych, Godlewski o projekcie antropologii doświadczenia Victora Turnera oraz Klekot o wiedzy asystemowej. Ponadto Patzer analizuje pojęcie „troski”, Filipkowski historię mówioną jako hermeneutykę losu, a Sikora sylwetkę Jeana Roucha. W numerze również tłumaczenia: Dalsgård na temat roli ciała w etnografii przedtekstowej, Hastrup o świadomości mięśniowej, Rapport o naturze ludzkiej, Irving o transformacji ciała i percepcji w podróży, Berman o psychoanalizie i utopii. Zamieszczamy również artykuły dotyczące kariery pojęcia chronotypu (Ulicka), biografii Teodory (Dory) Lebenthal (Samborska-Kukuć), performatywnych praktyk świadków Zagłady wobec nieupamiętnionych miejsc ludobójstwa (Szczepan) oraz relacji między awangardą a tekstem dromoskopowym (Kmiecik). Ponadto Tomasik analizuje reakcje na zburzenie cerkwi katedralnej Aleksandra Newskiego w Warszawie, Porzuczek – obecność obrazu-bólu w Miłości Michaela Hanekego, a Jagielski – kino Wajdy w kontekście afektywnym. W numerze publikujemy również recenzje: Sobolczyka na temat „Kosmosu” jako gabinetu luster (D. Suleja) oraz Michałowskiego o Po-widokach pustki (M. Czapigi).
01 Maj 2018

2017 nr 6: Chłopskość

Nowy numer o kategorii chłopskości, a w nim wstęp Grochowskiego oraz liczne artykuły zorientowane wokół kwestii chłopskiej, m. in. Czaplińskiego o wsi w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, Karwowskiej o kulturze chłopskiej w latach 1944-1948, Engelking na temat dyskursu o „Poleszuku”, Skrendy o Henryku Berezie, Molisak o relacjach między mieszkańcami w żydowskiej wsi Iwaniki, Koprowskiej o doświadczeniu Zagłady na wsi, a także Daukszy o problemach z analizą chłopskiego dziedzictwa. W numerze również Leder o zapomnianej opowieści emancypacyjnej polskiego ludu, Iwasiów o dyskursie przesiedleń po 1945 oraz Zieniewicz na temat migracji, reformy rolnej i socrealizmu w perspektywie „prześnionej rewolucji” oraz Forajter wokół tematu emigracji zarobkowych chłopów polskich w XIX w. Publikujemy także artykuł Ubertowskiej o analizie ekonomii dyskursu ekokrytycznego i postkolonialnego, Wołowca na temat Pigonia jako ideologa kultury ludowo-narodowej oraz Obremskiego o Dafnis S. Twardowskiego jako gatunkowej hybrydzie. Ponadto recenzje i analizy: Tomczok o Ofelizmie, Litwinowicz-Droździel wokół Toastu na progu Mencwela.
23 Luty 2018

2017 nr 5: Przeszłe przyszłości

Nowy, różnorodny numer TD ze wstępem Nasiłowskiej, a w nim m. in. blok tekstów o komiksie: Jutkiewicz o komiksie na rynku kultury w Polsce, Szyłak o dziejach komiksu po roku 1956, a Żaglewski o superbohaterach. W numerze również teksty dotyczące krytyków i badaczy: de Bończa Bukowski pisze o Georgu Brandesie, Szumna śledzi najważniejsze tendencje we wczesnej krytyce Błońskiego, Rams analizuje eseje Stawara na temat Brzozowskiego, a Matuszek dwie książki Brygidy Helbig. Zamieszczamy również teksty dotyczące prozy: Łazarz o relacji między słowami a obrazami w powieści Łzy, Górskiego o stylu prozy M. S. Andrewsa, J. Alexa i N. Randona, Tomasika o narracji w Michałku Prusa oraz Dwułyczanskiej o współczesnej prozie ukraińskiej. Ponadto: Zajas o relacjach między literaturą a mechanizmami zagranicznej polityki kulturalnej, Tabaszewska o koncepcji przeszłych przyszłości, Rutkiewicz o pojęciu „literatury narodowej”, Zwierzyński o kategorii rasy, Chorąży o intertekstualności w polskim rapie. W numerze znajdziemy także tłumaczenie (A. Carson, Dekreacja) i recenzje (Michałowski o Kołysance w liryce XX i XXI wieku, Tomczok o Smugach Zagłady, Saryusz-Wolska na temat Żydowskiej Warszawy – żydowskiego Berlina). W numerze żegnamy artykułem Tomasza Majewskiego Annę Zeidler-Janiszewską.
23 Styczeń 2018
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji