PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
PL

The power's word - the power of word [Słowo władzy – władza słowa]

Year: 1995

Issue: 1

Literature and (literary) history [Literatura i historia (literatury)]

Year: 1995

Issue: 2

Polish feminism [Feminizm po polsku]

Year: 1995

Issue: 3-4

Summing-up the Polish studies [Polonistyczne obrachunki]

Year: 1995

Issue: 5

Romantism forever alive [Romantyzm wiecznie żywy]

Year: 1995

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again