PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
PL

Transformation of Polish Studies [Transformacje polonistyczne ]

Year: 2005

Issue: 1-2

Gombrowicz: beyond the interpresonal [Gombrowicz: poza międzyludzkim]

Year: 2005

Issue: 3

Modernity: prolegomena and postscripta [Nowoczesność: prolegomena i postscripta ]

Year: 2005

Issue: 4

Metaphors who know [Metafory, które wiedzą]

Year: 2005

Issue: 5

Secret and public connections [Związki tajne i jawne]

Year: 2005

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again