PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
PL

Theoretically on feelings [Teoretycznie o uczuciach]

Year: 2007

Issue: 1-2

Różewicz and other poets [Różewicz i inni poeci ]

Year: 2007

Issue: 3

Familiar, strange, colonised [Swoje, obce, skolonizowane]

Year: 2007

Issue: 4

Event, testimony, representation [Zdarzenie, świadectwo, reprezentacja]

Year: 2007

Issue: 5

Anthropology and literature [Antropologia i literatura]

Year: 2007

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again