PL
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
PL

Visible things [Widziane rzeczy]

Year: 2009

Issue: 1-2

For Jan Błoński [Janowi Błońskiemu. Niewcześni nowocześni]

Year: 2009

Issue: 3

Narrations and profanations [Narracje i profanacje]

Year: 2009

Issue: 4

The power of image [Siła obrazu]

Year: 2009

Issue: 5

Translations, turns, comparison (and other studies) [Przekłady, zwroty, porównania (oraz inne badania)]

Year: 2009

Issue: 6

By using the website you agree to our cookies policy. At any time you can change the settings as regards cookies as well as learn more about them Click here Do not show this information again