EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Agnieszka Przybyszewska

O retoryce rozgrywania i dotyku oraz niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans)

Indeks autorów: Agnieszka Przybyszewska
Numer: 2016 / 1

Agnieszka Przybyszewska
Uniwersytet Łódzki
O niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej (rekonesans)
Celem szkicu jest przyjrzenie się wybranym przykładom e-literatury oraz obszarom granicznym pod kątem poszukiwania strategii komunikacyjnego otwarcia na czytelnika. Autorka skupia się głównie na dwóch rodzajach stosowanych zabiegów: zaprogramowanej grywalności tekstu, owocującej performatywnym charakterem utworów, oraz strategii polegającej na włączeniu w obręb utworu czytelniczych działań czy gestów (najczęściej dublujących gesty wykonywane w świecie przedstawionym), warunkujących dalsze poznanie historii lub wpływających na sam utwór. Analizowane chwyty przedstawione są jako elementy typowej dla kultury uczestnictwa strategii otwierania tekstu na czytelnika oraz jako środki służące wzmocnieniu literackich mechanizmów immersji czy projekcji-identyfikacji, ułatwiające odbiorcy wejście w świat przedstawiony bądź podkreślające konkretne walory literackie.
Słowa kluczowe: literatura grywalna, czytelnicze gesty, Oliver Jeffers, Serge Bouchardon, Naomi Alderman, iPoe.

Między materialnością a wirtualnością. Przypadek książek rzeczywistości rozszerzonej

Indeks autorów: Agnieszka Przybyszewska
Numer: 2014 / 3

Szkic to próba charakterystyki nowej formy publikacji literackiej – książek rzeczywistości rozszerzonej (książek AR). Naukowe projekty i teorie dotyczące możliwych zastosowań tej technologii w literaturze skonfrontowane zostają z dostępnymi na rynku publikacjami rozmaicie wykorzystującymi rzeczywistość rozszerzoną. Analizy książek wydawnictw Carlton, Popar oraz Siglio pokazują, w których z publikacji użycie AR wzbogaca i unowocześnia jedynie edytorski czy ilustracyjny aspekt utworu, a w których przyczynia się do kreacji nowych wymiarów literackości. Praca Between Page and Screen A. Borsuk i B. Bouse’a uznana zostaje za wyróżniającą się na tle innych i wskazującą ewentualną dalszą drogę rozwoju tego, co moglibyśmy określić „literaturą rzeczywistości rozszerzonej”.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji