EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Elżbieta Janicka

Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady

Indeks autorów: Elżbieta Janicka
Numer: 2018 / 3

Kategorie „rama Zagłady” i „obserwatorzy uczestniczący” to propozycje polemiczne względem dotychczasowych kategorii opisu polskiego kontekstu Zagłady takich jak obrzeża Zagłady i bystanders – niezależnie od tego, czy bystanders są rozumiani jako świadkowie, postronni, widzowie czy też gapie. Społeczno-kulturowa prawomocność antysemityzmu pozwala ująć polski kontekst Zagłady w kategoriach rzeczywistości panoptycznej, dominującą większość zaś opisać jako dyscyplinarne społeczeństwo obserwatorów uczestniczących. Kategoria „rama Zagłady” opiera się na datowaniu wpływu grupy większościowej na los Żydów od początku okupacji i w kontinuum z przedwojennymi postawami, dyskursami oraz praktykami. Proponowana konceptualizacja pomaga objaśnić, w jaki sposób zastane uwarunkowania społeczno-kulturowe były w stanie zdeterminować stopień wydajności Zagłady na terenach okupowanej Polski.

Słowa kluczowe: antysemityzm, Zagłada, triada Hilberga, ramy Zagłady, obserwacja uczestnicząca, rzeczywistość panoptyczna, społeczeństwo dyscyplinarne, kłamstwo jedwabieńskie

'Festung Warschau': Raport z oblężonego miasta (fragmenty)

Indeks autorów: Elżbieta Janicka
Numer: 2010 / 3

Konfrontacja topografii Warszawy: faktycznej z fantazmatyczną. Perypatetyczny przewodnik po miejskim palimpseście. Analiza znaków tożsamości („miejsc pamięci” i form upamiętnień) w przestrzeni publicznej na osi Alei Jana Pawła II oraz ulicy Stawki – wytyczających długość i szerokość byłego warszawskiego getta. Bezplanowe zagospodarowanie przestrzeni symbolicznej czy przejaw wspólnoty wyobrażeń? Mity stare i nowe, odgórne i oddolne, polityka historyczna, historyczne rekonstrukcje. Analiza splotów i napięć symbolicznych – w świetle dokumentów i świadectw historycznych, współczesnych utworów literackich oraz bieżącej kroniki życia miasta. Ekspresja traumy czy komunikat polemiczny względem wizji historii i obrazu wspólnoty odbieranych jako zagrażające wyobrażeniom dominującej większości o samej sobie?

Andrzej Trzebiński - nowy jakiś polski Nietzsche? O trzecim redaktorze Sztuki i Narodu w świetle jego dziennika oraz polemik z Czesławem Miłoszem

Indeks autorów: Elżbieta Janicka

O daremnym trudzie awanturnika i ekwilibrystyce umysłowej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji