EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Karol Gromek

Spostrzeżenie arystotelesowskie i ekonomia generalna albo wprowadzenie do afirmatywnej teorii dotyku

Indeks autorów: Karol Gromek
Numer: 2024 / 2

Artykuł jest propozycją włączenia w dyskurs humanistyczny afirmatywnej teorii dotyku. Wyrasta ona z analizy ustaleń Arystotelesa dotyczących zmysłu dotyku oraz koncepcji ekonomii generalnej Bataille’a. Według Arystotelesa istota posiadająca dotyk jest jednocześnie nośnikiem pożądania, a zbyt silne dążenie do jego spełnienia może prowadzić do zatraty i śmierci. Bataille natomiast wskazuje, że przepływ energii jest nieskończony i wszelkie akty pozbawione utylitarystycznej wartości umożliwiają przywrócenie człowiekowi jego suwerenności. Afirmatywna teoria dotyku skupia się głównie na haptycznych działaniach, które podważają zdroworozsądkowe użytkowanie materii ciała i prowadzą do metamorfozy korporealnego podmiotu.

Słowa klucze: afirmatywna teoria dotyku, przeżycie, energia, przyjemność, porowate o/twory

Kubin nad grobem matki — czyli kilka słów o interpretacji jako diagnozie

Indeks autorów: Karol Gromek
Numer: 2022 / 2

Artykuł jest analizą powieści Kubina „Po tamtej stronie” ze szczególnym uwzględnieniem teorii Antoniego Kępińskiego dotyczących melancholii i schizofrenii. Gromek zwraca uwagę na podobieństwa na poziomie definicyjnym między tymi dwoma kategoriami używanymi zarówno w dyskursie psychiatrycznym, jak i humanistycznym i wskazuje te momenty, w których zaciera się granica między pisaniem melancholijnym i schizofrenicznym. Punktem wyjścia jest pytanie o możliwość analizy tekstu literackiego jako świadectwo choroby autora lub próby zachowania sensu w znaczeniu literackim i egzystencjalnym.

Słowa kluczowe: Kubin, Kępiński, schizofrenia, melancholia

Znaczące ciało Gerti – szkic o Pożądaniu Elfriede Jelinek

Indeks autorów: Karol Gromek
Numer: 2017 / 4

Artykuł jest interpretacją powieści Elfriede Jelinek Pożądanie w kontekście teorii Julii Kristevej dotyczącej dyskursu miłosnego oraz sposobu, w jaki emocje utrwalają i wyjawiają się w języku. Autor skupia się na kształtowaniu się relacji trzech instancji – autorki, bohaterki powieści i badaczki — które dążą do umożliwienia zapisu w literackim tekście osobistego i cielesnego doświadczenia. Literackie powiązania służą do określenia sieci zależności podmiotów, w których każdy może przyjąć postawę dominującą lub podporządkowaną. Istotnym aspektem jest odkrycie zasad, według których porządek symboliczny zostaje zakłócony przez elementy semiotyczne. Gromek wskazuje takie momenty w Pożądaniu, traktując ciało zarówno jako kategorię poznawczą jak i interpretacyjną.

słowa kluczowe: Jelinek, Kristeva, ciało, dyskurs miłosny

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji