EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Rafał Stobiecki

Co tak zwany zwrot ludowy mówi nam lub czego nie mówi o kondycji współczesnej polskiej historiografii?

Indeks autorów: Rafał Stobiecki
Numer: 2022 / 4

Niniejszy artykuł jest w zamyśle komentarzem do ważnej wypowiedzi Katarzyny Chmielewskiej zamieszczonej w jednym z ostatnich numerów pisma (Lud w perspektywie, perspektywa ludu, „Teksty Drugie” 2021, nr 5, s. 293-309). Odnosząc się do zjawiska tzw. zwrotu ludowego w polskiej historiografii, Autor koncentruje się wokół następujących kwestii: zastanawia się nad statusem historii w obrębie nauk humanistycznych; komentuje dominującą w obecnych badaniach perspektywę interdyscyplinarną i wskazuje na towarzyszące jej ambiwalencje, wreszcie snuje refleksję wokół współczesnych funkcji i znaczenia wiedzy historycznej.

Słowa klucze: tzw. zwrot ludowy w polskiej historiografii, nowa humanistyka, historia w życiu publicznym, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność w badaniach humanistycznych

W obronie autonomii historii w muzeum

Numer: 2020 / 4

W artykule są poddane dyskusji zjawiska dokonujące się wewnątrz historiografii, jak i te które widoczne są w jej otoczeniu. Można do nich zaliczyć komercjalizację, „gadżetyzację” i techno-entuzjazm. W tym pierwszym przypadku historia staje się towarem, konkurującym na rynku z innymi dobrami. W drugim, traktuje się historię jak swoistą zabawę, co prowadzi do uprzedmiotowienia i banalizacji historycznego doświadczenia. Wreszcie techno-entuzjazm to wynik cyfrowych preferencji agend finansujących kulturę, wierzących w to, że immersyjna wizja przeszłości przyciągnie więcej zwiedzających do powstających nowych instytucji. Wspomniane zjawiska w wyjątkowo spektakularny sposób kumulują się w dominującym we współczesnej Polsce modelu muzeum narracyjnego, który zostaje w tym tekście poddany krytycznej refleksji.

Słowa kluczowe: muzeum historyczne, muzeum narracyjne, techno-entuzjazm, komercjalizacja, gadżetyzacja, wystawa multimedialna

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji