EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Festiwal nauki w IBL PAN

Festiwal Nauki w IBL PAN

Na tegoroczny XVII Festiwal Nauki Instytut Badań Literackich PAN przygotował trzy cykle tematyczne: Czytanie literatury, Humanistyka cyfrowa w badaniach literackich oraz Psychoanaliza i literatura, oraz cykl Płeć w kulturze we współpracy z Fundacją Gender Center.

Czytanie literatury to cykl poświęcony różnym aspektom poznawania dzieła literackiego, istotnym z punktu widzenia współczesnego czytelnika. Podczas spotkań zaprezentujemy narzędzia, które uczestnicy mogą wykorzystać w samodzielnych analizach utworów:
Literatura i przestrzeń. Przypadek Pilcha, Różyckiego i Bator – Katarzyna Rdzanek, 27 IX godz.15, sala 144 (warsztaty). O badaniach nad kategorią przestrzeni w literaturze. Wspólna lektura tekstów Jerzego Pilcha, Tomasza Różyckiego i Joanny Bator posłuży jako przykład do rozważań na temat doświadczania przestrzeni.
Pałac Staszica: sensy ideologiczne i kulturowe wyczytane w miejscu – Aleksandra Wójtowicz, 27 IX godz. 16, sala 144 (warsztaty, wycieczka). Pałac Staszica kumuluje treści, które odczytywać można za pomocą narzędzi geokrytycznych. Literacko-historyczna wędrówka po gmachu (warsztaty oparte na prezentacji multimedialnej) połączona z realnym zwiedzaniem pałacu.
Formy wiersza jako nośniki znaczeń, prof. Teresa Dobrzyńska, 28 IX godz. 12, sala 144 (warsztaty). Wiersz to ukształtowanie rytmiczne tekstu wpływające na jego postać językową i wartość stylistyczną. Jest zjawiskiem fascynującym, jeśli się dostrzeże jego funkcje znakowe i wielkie bogactwo form, jakie powstają w toku rozwoju kultury.
Czego zwykle nie wiemy o utworach literackich, które czytamy, prof. Maria Prussak, 28 IX godz. 13, sala 144 (wykład). Kulisy pracy edytora tekstów literackich oraz najciekawsze przykłady różnic między współcześnie dostępnymi utworami literatury polskiej a ich wcześniejszymi wersjami.
Co widział Wacław Berent nad Wisłą – okoliczności powstania a sens utworu – Aleksandra Wójtowicz, 28 IX godz. 14, sala 144 (warsztaty). Na przykładzie utworów Wacława Berenta zostanie prześledzona obecna w architekturze miasta dynamika przemian kulturowych oraz zmiany tekstów literackich ze względu na okoliczności historyczne.
Między homobiografią a homotekstualnością w szkole – dr Piotr Sobolczyk, 28 IX godz. 15, sala 144 (wykład). Obecność homoseksualności w szkolnym nauczaniu literatury. Poruszona zostanie kwestia obecności homoerotyzmu w biografiach kanonicznych twórców (np. Białoszewski) i adresowanych do młodzieży książkach spoza kanonu.

Humanistyka cyfrowa w badaniach literackich dotyczy metodologii badań humanistycznych. Chodzi tu zarówno o wykorzystywanie nowoczesnego oprogramowania do analizy tekstów literackich, jak i badanie najnowszych zjawisk kulturowych związanych z piśmiennictwem mutlimedialnym. Celem cyklu jest zwrócenie uwagi uczestników na nowe narzędzia badawcze, które mogą wykorzystywać we własnych analizach utworów.
Badamy blogi. Wizualizacja i interpretacja tekstów elektronicznych – dr Maciej Maryl, Krzysztof Niewiadomski, 28 IX godz. 10:00, sala 144 (warsztaty). Prezentacja metod badania tekstów cyfrowych (blogów) i wizualizacji związków między nimi za pomocą ogólnodostępnego oprogramowania.
Jak czytać Wikipedię? Wykorzystanie źródeł internetowych w edukacji – dr Krzysztof Gajewski, 28 IX godz. 11:00, sala 144 (warsztaty). Celem warsztatów jest wspólne zastanowienie się nad sposobami korzystania z sieci jako źródła wiedzy naukowej. Przedmiotem badań będą wybrane hasła z polskiej wikipedii. Będziemy analizować je ze względu na wiarygodność zawartych w nich informacji.

Literatura i psychoanaliza. Jest to ósmy wykład z tego cyklu prowadzonego w ramach Festiwalu Nauki przez prof. dr hab. Danutę Danek, łączącą warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym.
Nieznany wielki pisarz – Stanisław Morawski (1802-1853) w świetle psychoanalitycznego spojrzenia na romantyzm – prof. Danuta Danek, 26 IX godz. 18, Pałac Staszica, ul. Nowy Swiat 72, p.I, sala 144 (wykład). Twórczość tego pisarza zaczęto publikować w latach dwudziestych XX w. Jest jednak wciąż niemal nieznana. Autor zaś to prawdziwy romantyk, co można ukazać w świetle wzbogaconego o wiedzę psychoanalityczną, nowego spojrzenia na romantyzm.

Płeć w kulturze to cyk przybliżający problematykę gender na podstawie analizy tekstów kultury.
Płeć jako klatka. Stereotypy a gender – Grażyna Latos, 26 IX godz. 15:30, sala 144 (warsztaty). Co oznacza sformułowanie „zachowuj się jak dziewczynka” a co kryje się pod ostrzeżeniem „nie bądź jak baba”? O konstruowaniu płci kulturowej oraz istocie i konsekwencjach gender. Zapisy od 16 IX na adres: grazyna.latos@gendermainstreaming.com.pl
Żołnierze i cywile. Wzory męskości w kulturze polskiej – Agnieszka Wróbel, 24 IX godz. 15:30, sala 144 (warsztaty). Kanoniczne teksty literackie staną się punktem wyjścia do rozważań nad wzorami męskości w polskiej kulturze. Co składa się na etos powstańca, partyzanta czy żołnierza? Czy kobiety wpisują się w model heroiczny?

Rozszerzone opisy zajęć przygotwanych przez IBL PAN można znaleźć tutaj.
Pełny program XVII Festiwalu Nauki.
Program wydarzeń organizowanych w Pałacu Staszica.
Serdecznie zapraszamy!

26 Wrzesień 2013
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji