EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Stanowisko redakcji ws. wykazu czasopism naukowych MNiSW

Uwagi dotyczące wykazu czasopism naukowych

 

W związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych w tych czasopismach, redakcja dwumiesięcznika Teksty Drugie pragnie zgłosić zastrzeżenia do sposobu przyznawania punktów czasopismom z części C wykazu. W szczególności chcielibyśmy zakwestionować oparcie oceny wyłącznie na kategoriach European Reference Index for the Humanities (ERIH), oraz zgłosić postulat uwzględnienia obecności czasopism w Arts & Humanitites Citation Index (A&HCI).

W myśl założeń przyjętych przez European Science Foundation, ERIH nie jest pomyślany jako narzędzie do przyznawania punktów za publikacje w czasopismach. Na stronach ERIH czytamy, iż celem witryny jest dostarczanie podstawowych informacji o czasopismach i nie jest ona pomyślana jako „informacja bibliometryczna do wykorzystania w procesach ewaluacyjnych kandydatów na stanowiska akademickie, awansów czy przyznawania grantów badawczych”[1]. Rozwiązania przyjęte przy tworzeniu części C wykazu czasopism sprawiają, iż ERIH wykorzystywany jest do tych właśnie celów. Nie negujemy wartości ERIH, tylko pragniemy zwrócić uwagę na podstawowy problem tego wykazu, jakim jest jego statyczność: ERIH często nie oddaje aktualnej pozycji czasopisma, od której należałoby uzależnić ocenę.

Dla porównania, część A wykazu czasopism, oparta na dynamicznym JCR, pozwala co roku weryfikować ujęte w nim czasopisma. W przypadku ERIH, który kolejną ocenę przeprowadzi w nieznanej przyszłości (wedle informacji zawartych na stronie ESF, kolejna ewaluacja nie została jeszcze nawet zaplanowana), ocena nie działa stymulująco, a także nie uwzględnia rozwoju pisma (np. umiędzynarodowienia kolegium redakcyjnego, wprowadzenie nowych zasad recenzowania nadsyłanych publikacji, jak to ma miejsce w naszym czasopiśmie) czy bieżących inicjatyw wydawniczych (np. Teksty Drugie pracują właśnie nad publikacją i udostępnieniem wybranych artykułów w języku angielskim). Przy ocenie czasopism z listy C należałoby zatem uwzględnić kryteria dodatkowe, pozwalające weryfikować zmiany, jakie dokonały się w czasopismach między publikacjami kolejnych list ERIH.

Odrębną kwestię stanowi oparcie całego wykazu wyłącznie na tym jednym źródle. Część C wykazu nie uwzględnia obecności czasopism humanistycznych w innych, istotnych indeksach. Niektóre z czasopism ujęte w części C (w tym Teksty Drugie) figurują w A&HCI, choć nie znajduje to odzwierciedlenia w punktacji – pisma nieuwzględniane w A&HCI mają tyle samo punktów. Thomson Reuters podkreśla, iż „każde czasopismo zawarte w Arts & Humanities Citation Index spełnia wysokie standardy dotyczące obiektywnej ewaluacji […], oraz publikuje dane, które są dokładne, znaczące i aktualne”[2]. Nie widzimy zatem powodów, dla których pisma, które pozytywnie przeszły dwie procedury ewaluacyjne (w ERIH i A&HCI) powinny mieć tę samą notę jak pisma odnotowywane wyłącznie w jednym indeksie.

Ponadto, Teksty Drugie jako czasopismo literaturoznawcze jest systemowo wykluczone z części A wykazu czasopism naukowych, ponieważ Journal Citation Reports (JCR), na którym opiera się ta część wykazu, uwzględnia wyłącznie Science Citation Index (SCI) oraz Social Sciences Citation Index (SSCI). A zatem pisma humanistyczne, nawet najwybitniejsze, nie mają szans przebić „szklanego sufitu” listy C, tworzonej na podstawie not ERIH. Jednakże, skoro część A wykazu czasopism opiera się na dwóch indeksach przygotowanych przez Thomson Reuters, ocena czasopism humanistycznych mogłaby także uwzględniać indeks A&HCI, przygotowywany przez tę samą instytucję. Można domniemywać, iż w przypadku przyjęcia przez Thomson Scientific odmiennej metodologii, tj. uwzględnienia w JCR indeksu A&HCI, pismo miałoby wyższą notę.

Wierzymy, iż ideą tworzenia listy czasopism naukowych jest także stymulowanie rozwoju czasopism i zachęcanie do wprowadzania najwyższych standardów edytorskich. Z tego względu postulujemy uwzględnienie w ocenie czasopism z części C także innych kryteriów, które pozwoliłyby oddać rozwój czasopisma, oraz wzięcie pod uwagę obecności czasopism w A&HCI, prowadzonym wszak przez instytucję, na której pracach opiera się cała część A wykazu czasopism punktowanych.


Maciej Maryl                                               Dorota Krawczyńska

Redaktor koordynujący                            Dyrektor Wydawnictwa IBL PAN


[1] “The content of the pages of this website is for your general information and use only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity. More specifically it is not intended as bibliometric information for use in assessment processes of individual candidates, be it for positions, promotions, research grant awards etc.” https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/index.asp [Dostęp: 18 X 2012].

[2] “Every journal included in Arts & Humanities Citation Index® has met the high standards of an objective evaluation process that eliminates clutter and excess and delivers data that is accurate, meaningful and timely.”http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/arts_humanities_citation_index/ [Dostęp: 18 X 2012].

06 Listopad 2012
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji