EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Łukasz Tomasz Sroka

Ryszard Löw jakiego (nie) znamy

Indeks autorów: Łukasz Tomasz Sroka
Numer: 2019 / 4

Wśród naukowców Ryszard Löw cieszy się opinią wybitnego polskiego i izraelskiego publicysty, bibliografa, wydawcy, krytyka literackiego, propagatora kultury oraz rzetelnego badacza. Jego pisarstwo i działalność organizacyjna wpisuje się w szeroki nurt aktywności polskiej emigracji po 1945 roku i jej szczególnego członu, którym było środowisko Żydów polskich mieszkających w Izraelu. Głównym celem niniejszego artykułu jest przypomnienie, krytyczna analiza i zinwentaryzowanie dorobku Ryszarda Löwa. Wysoka estyma, którą Löw cieszy się w środowisku naukowym nie przekłada się na należne mu zainteresowanie ze strony – zwłaszcza reprezentujących młodsze pokolenia – literaturoznawców, historyków literatury, historyków czy judaistów. Löw z pietyzmem zbierał informacje dotyczące najbardziej rozproszonych dzieł literackich i historycznoliterackich. Niestety, sam również w dużej mierze publikował w wydawnictwach niszowych i rozproszonych po Europie. Nie był przypisany do jednej konkretnej dziedziny naukowej. Nigdy nie był zatrudniony na etacie naukowym. Dzisiaj w Izraelu nie ma swego następcy. Istnieje więc pilna potrzeba, by owoc kilkudziesięciu lat jego pracy przypomnieć i na nowo wprowadzić do obiegu naukowego.

Słowa kluczowe: Ryszard Löw, literatura polskojęzyczna w Izraelu, historia Żydów, stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji