EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Michał Kopczyk

Radość ponownego spojrzenia. Kategoria powtórzenia w eseistyce Zbigniewa Herberta

Indeks autorów: Michał Kopczyk
Numer: 2013 / 5

Artykuł dotyczy roli powtórzenia w eseistyce Zbigniewa Herberta Po pierwsze powtórzenie wiąże się z rozumieniem dzieła sztuki jako „twórczego powtórzenia” rzeczywistości. Herbert jest zwolennikiem arystotelesowskiej wizji mimesis rozumianego jako kreacyjne odwzorowanie rzeczywistości. Po drugie: czytanie dzieła sztuki nie jest dla Herberta faktem jednokrotnym – jest procesem, polegającym na nieustannym powtarzaniu aktu poznania i interpretacji. Widziane wielokrotnie, dzieło za każdym razem jest inne. Proces ten ma wymiar nie tylko poznawczy, ale i etyczny – jest wyrazem pokory wobec tajemnicy świata. Obcowanie z pięknem dzieł i ich tajemnicą staje się dla poznającego okazją do wejścia w przestrzeń ładu, utożsamianego z doznaniem szczęścia.

Bobkowski i polskie demony

Indeks autorów: Michał Kopczyk
Numer: 2012 / 4

Buntownik, cyklista, Kosmopolak. O Andrzeju Bobkowskim i jego twórczośœci, red. J. Klejnocki, A.St. Kowalczyk, Towarzystwo „"Więź"”, Warszawa 2011.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji