EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Monika Rudaś-Grodzka

Syrenizm: poezja Julii Fiedorczuk

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2020 / 5

Artykuł jest poświęcony różnym sposobom funkcjonowania mitów w poezji Julii Fiedorczuk (ur. 1975). Nie bez znaczenia jest fakt, że autorka jest akademiczką, tłumaczką i poetką. Twórczość Fiedorczuk, sięgająca korzeniami do modernistek/modernistów amerykańskich, a także odwołująca się do ekokrytyki i feminizmu, jest obecnie jednym z najciekawszych zjawisk artystycznych w Polsce. W artykule została poddana analizie strategia poetycka, którą charakteryzuje na wielu płaszczyznach semantycznych hybrydyczność. Wprowadzam kategorię syrenizmu, który rozumiem jako postawę twórczą przeciwstawiającą się sile jednoczenia, spajania, tworzenia continuum i symetrii.

Słowa kluczowe: syrenizm, hybrydyczność, ekopoetyka, remitologizacja

Pożegnanie z Bronisławą Waligórską. Praktyki biograficzne

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2019 / 1

Artykuł jest próbą rozliczenia się z efektami edytorskiej pracy poświęconej Bronisławie Waligórskiej i jej listom z więzienia do siostry Jadwigi. Rozważania dotyczą zastosowanej przez mnie metody life writing opierającej się na dokumentach osobistych, takich jak wspomnienia, listy, dzienniki. W kontekście mojej pracy zastanawiam się nad pozytywnymi i negatywnymi stronami tej praktyki biograficznej.

Słowa kluczowe: biografia, life writing, korespondencja

Na początku był błąd…

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2016 / 2

Monika Rudaś-Grodzka
IBL PAN
W Timajosie, dialogu Platona poświęconym stworzeniu świata i duszy świata znajduje się wzmianka o ukrytym błędzie/defekcie wpisanym w strukturę kosmosu. Wątek ten podjęli gnostycy z I i II wieku. W pismach syryjsko-egipskich zachowanych w Bibliotece Nag-Hammadi błąd, na którym ufundowana jest materia, staje się kwestią zasadniczą dla rozumienia naszego świata, postrzeganego jako pustka (kenomą). Podobne ujęcie odnaleźć można w myśli kabalistycznej Izaaka Lurii i w twórczości Franza Kafki. Opowiadanie Troska Ojca Rodziny będące świadectwem doświadczenia duchowego, dotarciem przez autora do granic tego, co ludzkie, było przedmiotem różnych filozoficznych interpretacji, m. in  T. Adorna i wielu innych. W. Benjamin i G. Scholem uczynili Odradka punktem odniesienia dla swojej teologicznej dyskusji. Zaś przedstawiona przez mnie anamorfotyczna lektura opowiadania jest jeszcze jedną próbą odczytania tego tekstu.
Słowa kluczowe: Timajos, Odradek, Kafka, Demiurg, Gnoza, platonizm, kabała, Błąd, pleroma, kenoma (pustka), cimkum, anamorfoza

W poszukiwaniu utraconej wielkości

Uwagi o fascynacji narodami południowo-słowiańskimi w Polsce lat 1930.

Cierpienie przestrzeni środka

Numer: 2008 / 4

Artykuł traktuje o – objawiającej się w u postaci o odmiennych często poglądach politycznych – fascynacji południowosłowiańskimi narodami w Polsce lat trzydziestych. Autorki dowodzą, iż w dyskursie słowianofilskim tego czasu Bułgarów i nacje zamieszkujące Jugosławię poczęto traktować jako nowy punkt odniesienia dla Słowiańszczyzny północnej, opozycyjny wobec paradygmatu równoleżnikowego, w którym pozytywnie waloryzowane były tylko wytwory cywilizacji Zachodu, Słowian zaś skazano na ich kopiowanie. W takim geograficzno-ideologicznym oglądzie kontynentu Zachód znikał, podobnie jak (bolszewicka) Rosja, traktowana jako obszar rewolucyjnej, „żeńskiej” histerii, bo wraz z carem „runęła męskość”, która uzasadniała wcześniej rosyjskie dążenia do hegemonii. Teraz to Południe stawało się niemal mitycznym źródłem mocy, miejscem magicznym. Entuzjazm dla słowiańskiego Południa posiadał przy tym wyraźny aspekt płciowy/ genderowy.

Czasem dobrze być martwym. Na marginesie książki Wokół gotycyzmów

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2004 / 5

Recenzja. Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza i okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002

Parthenogeneza w okresie menopauzy

Indeks autorów: Monika Rudaś-Grodzka
Numer: 2002 / 6

Analiza motywu tworzenia własnej podmiotowości w poezji Anny Świrszczyńskiej. Autorka dowodzi, iż stworzenie nowej tożsamości jest możliwe dzięki parthenogenezie rozumianej jako twórczy akt poetycki

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji