EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Urszula Pawlicka

Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium?

Indeks autorów: Urszula Pawlicka
Numer: 2017 / 1

Wzrost popularyzacji laboratoriów humanistycznych zmusza do zastanowienia się nad źródłem, znaczeniem i konsekwencją transformacji strukturalnej humanistyki. Założeniem szkicu jest zanaalizowanie relacji pomiędzy miejscem prowadzenia badań a zmianami funkcjonalnymi i metodologicznymi. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że każdorazowa zmiana miejsca w historii humanistyki jest strategią instytucjonalną, podejmowaną w odpowiedzi na aktualne w danym czasie wyzwania. Celem jest zatem prześledzenie sytuacji i czynników, które doprowadziły do ukonstytuowania się laboratoriów humanistycznych. Omówione są następujące zjawiska: korporacjonizm uniwersytetu, kryzys humanistyki, unaukowienie humanistyki oraz rozwój humanistyki cyfrowej. Po przeglądzie warunków zewnętrznych, analizie i porównaniu poddane zostają trzy miejsca humanistyki: pracownia, centrum oraz laboratorium. Twierdzi się, że zmiana miejsca oznacza budowanie nowych struktur i nowych porządków władzy. Stąd tworzenie laboratoriów uważa się ze część zwrotu taktycznego w humanistyce.
Słowa kluczowe: pracownia, centrum, laboratorium, laboratorium humanistyki, kryzys humanistyki, zwrot taktyczny, unaukowienie humanistyki, humanistyka cyfrowa

Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce

Indeks autorów: Urszula Pawlicka
Numer: 2014 / 3

Celem artykułu jest przedstawienie stanu badań nad literaturą elektroniczną w Polsce. Wprowadzeniem do rozważań jest przedstawienie różnych zjawisk w literaturze na początku XXI wieku, które były efektem splotu literatury i nowych technologii, w tym szczególnie Internetu. W kolejnych partiach ukazane są najważniejsze problemy terminologiczne i metodologiczne, których próba rozwiązania jest zamierzeniem niniejszego tekstu. Poruszone zostały następujące kwestie: rozróżnienie „literatury w sieci” od literatury elektronicznej, literatura cyfrowa a liberatura, konteksty opisywania hipertekstu oraz definiowanie poezji cybernetycznej. Podsumowaniem artykułu jest próba wydzielenia obszarów badawczych oraz wskazanie zagadnień dotąd niepodjętych przez teoretyków literatury elektronicznej.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji