EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Wiaczesław Wsiewołodowicz Iwanow

Symbolarium (Wprowadzenie do projektu)

Numer: 2021 / 3

Artykuł stanowi wstęp do projektu badawczego, którego celem jest skompletowanie uniwersalnych symboli występujących we wszystkich kulturach. Projekt ten jest kontynuacją pomysłu Pawła Florenskiego sprzed stu lat, przy uwzględnieniu dorobku późniejszych badaczy. Iwanow poszerza projekt o aspekt diachroniczny (teoria archetypów Carla Gustava Junga), co rzuca nowe światło na prahistorię ludzkości. Autor zaczyna pracę nad projektem od prymarnych symboli geometrycznych (wizualnych), by przejść do bardziej złożonych symboli werbalnych i ich wpływu na symbole niewerbalne. Osobną dziedzinę stanowią symbole używane w nauce (systemy znakowe rozmaitych dyscyplin naukowych) i sztuce (od archaicznych mitogramów po XX-wieczną awangardę). Wraz z rozwojem nauki i powstawaniem nowych dyscyplin zmieniają się i komplikują systemy opisu symbolicznego oraz sposoby ich konstruowania.

Słowa kluczowe: symbol, symbolarium, antropologia (filogeneza), nauka, sztuka, semiotyka (metasemiotyka)

O ewolucji przekształcanie i przekazywania informacji we wspólnotach ludzkich i zwierzęcych

Autor omawia najważniejsze zagadnienia związane z porównaniem ludzkich i zwierzęcych systemów komunikacyjnych. [Przeł. D. Ulicka. Współpr. J.Kordys, W. Grajewski]

Neurosemiotyka mowy ustnej a funkcjonalna asymetria mózgu

Autor omawia zagadnienia, jakie wyłaniają się w badaniach nad neurosemiotyką w świetle funkcjonalnej asymetrii mózgu. [Przeł. D. Ulicka. Współpr. J. Kordys, W. Grajewski]

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji