EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Agnieszka Kłosińska-Nachin

Palimpsesty z peryferii. Postzależność w twórczości polskich, katalońskich i hiszpańskich powieściopisarek okresu transformacji

Numer: 2024 / 1

Artykuł jest propozycją analizy porównawczej polskiej, katalońskiej i hiszpańskiej prozy autorstwa kobiet z wykorzystania metodologii studiów postzależnościowych. Zaproponowano kategorię palimpsestów postzależnościowych, rozumianych jako specyficzne strategie dyskursywne, odsyłające do czasu zależności (etapu autorytarnego). Wyróżniono dwa typy palimpsestów: dyslokacje postzależnościowe i narracje „pączkujące”. W oparciu o wypracowane narzędzia dokonano analizy czterech tekstów narracyjnych, opublikowanych w okresie polskiej i hiszpańskiej transformacji: My zdes’ emigranty (1991) Manueli Gretkowskiej, Aboslutna amnezja (1995) Izabeli Filipiak,  El cuarto de atrás (1978) Carmen Martín Gaite i Una primavera per a Domenico Guarini Carme Riery (1981). Perspektywa postzależnościowa została zastosowana jako metoda komplementarna w stosunku do ujęć feministycznych.

Słowa klucze: studia postzależnościowe, literatura porównawcza, palimpsest, polska proza autorstwa kobiet, hiszpańska proza autorstwa kobiet, katalońska proza autorstwa kobiet

Panoptyzm jako wyznacznik dyskursu postzależnościowego. Próba transferu wtórnego

Numer: 2021 / 6

Artykuł jest propozycją wykorzystania polskich studiów postzależnościowych do badania prozy hiszpańskiej, powstałej po 1975 roku. Zarówno hiszpańska jak i polska tożsamość zostały naznaczone doświadczeniem kolonialnym w obydwu jego wariantach: dominacji i zdominowania.  Jako wyznacznik postzależności, wspólny dla polskiej i hiszpańskiej prozy z początku transformacji, autorka uznaje zjawisko panoptyzmu, zdefiniowane przez Michela Foucaulta. Komparatystyczna analiza dwóch powieści, Ostatniej wizji topielca (1977) Juana José Millása i Czytadła (1992) Tadeusza Konwickiego, wykazuje obecność zbliżonych cech społeczeństwa panoptycznego. W obydwu tekstach panoptyzm generuje przemoc, będącą jednym z przejawów postzależności. Doświadczenie przemocy staje się również źródłem ambiwaletnych strategii dyskursywnych.

Słowa kluczowe: studia postzależnościowe, literatura porównawcza, panoptyzm, Juan José Millás, Tadeusz Konwicki

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji