EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Elżbieta Skibińska

Przekład zniewalany. O transferze literackim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Francji (1947-1989)

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2014 / 4

recenzja: Ioana Popa, Traduire sous contraintes. Littérature et communisme (1947-1989), Editions CNRS, Paris 2010. (Collection «Culture & Société»).

O prawnych i etycznych aspektach przekładu w zglobalizowanym świecie

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2012 / 3

Salah Basalamah jest przekładoznawcą i prawnikiem, znawcą prawa własności intelektualnej (Master in Intellectual Property Law). Połączenie specjalności pozwoliło mu dostrzec wspólny obszar tych dziedzin: obie wiążą się z działaniami społecznymi i mają fundamentalny wymiar etyczny. Konieczność dostrzegania (w działaniach prawnych i przekładowych) stosunku do innego (tekstu; człowieka; kultury), stanowi podstawowe założenie jego pracy. Ukazana została tu rola, jaką klasyczne koncepcje przekładu odegrały w kształtowaniu dyskursu prawnego, określającego prawa autorskie i prawa do przekładu. Autor postuluje takie zasady rozpowszechniania światowego dziedzictwa intelektualnego w epoce globalizacji, które zapewniałyby równy dostęp do niego, a społecznościom najsłabszym nadawałyby szczególny status.

Języki mniejszości etnicznych a przekład: wokół polskich i francuskich przekładów poezji łemkowskiej

Numer: 2007 / 4

Prezentacja postaw badawczych nurtu postkolonialnego w przekładoznawstwie. Uwaga Autorek skupia się na polskich i francuskich przekładach poezji łemkowskiej, będącej swoistą manifestacją tożsamości etnicznej

Zniekształcone odbicie. Proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie

Indeks autorów: Elżbieta Skibińska
Numer: 2003 / 5

Obraz polskiej kultury we Francji w perspektywie translatologicznej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji