EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Katarzyna Nadana-Sokołowska

Dzienniki Adeli Kieniewicz: kobieta pisząca przełomu XIX i XX wieku

Numer: 2019 / 1

Artykuł „Dzienniki Adeli Kieniewicz: kobieta pisząca przełomu XIX i XX wieku” zawiera wstępne wyniki badań nad ogromną kolekcją dzienników odnalezioną w Centralnym Archiwum Historycznym w Kijowie w trakcie prac nad projektem Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (kierownik projektu prof. Wiesław Caban). Artykuł formułuje tezy dotyczące charakteru i znaczenia znaleziska dla badań nad autobiografistyką kobiecą w Polsce w kontekście badań nad diarystyką prowadzonych przez m.in. A Girarda, B. Didier, Ph. Lejeune’a. Artykuł, sytuując dziennik w kontekście dzienników Z. Nałkowskiej i A. Iwaszkiewicz, koncentruje się na religijności diarystki i związanym z nią konflikcie wewnętrznym dotyczącym twórczości literackiej.

Słowa kluczowe: Adela Kieniewicz, diarystyka, modernizm, religijność, dekadentyzm

Wyobraźnia wyzwolona czy spętana?

Numer: 2018 / 6

Recenzja: Bogusław Grodzki, Leśmianowska baśń nowoczesna. O “Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012
Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian, Bogusław Grodzki, baśń literacka, modernizm, psychoanaliza

Degradacja i rewolucja

Numer: 2015 / 2

recenzja:
Stanisław Borowicz, Joanna Hobot, Renata Przybylska, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Joanna Hobot-Marcinek, Stara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości. Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Spisek Rumunów

Numer: 2014 / 6

recenzja: Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran Eliade Ionesco. Zapominanie faszyzmu, tłum. Ireneusz Kania, Universitas, Kraków 2010.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji