EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria
EN

Artykuły: Mateusz Antoniuk

Książka bardzo użyteczna

Indeks autorów: Mateusz Antoniuk
Numer: 2017 / 2

Recenzja: Ewa Kołodziejczyk, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015

Słowa kluczowe: twórczość Czesława Miłosza, miłoszologia, historia literatury, emigracja

Przybranie formy z dawna wyglądanej (dosięganej / obiecanej / wysnowanej…). Brulion Czesława Miłosza – próba lektury

Indeks autorów: Mateusz Antoniuk
Numer: 2014 / 3

Artykuł dotyczy rzadko komentowanego wiersza Czesława Miłosza Kiedy po długim życiu, zamieszczonego w tomie Hymn o perle. Utwór opublikowany zostaje skonfrontowany ze swoim przed-tekstem (wersją brulionową). Próba hermeneutyki brulionu zmierza do ustalenia hipotetycznej kolejności działań twórczych, uchwycenia właściwości konkretnego procesu pisarskiego oraz wyrażenia specyfiki doświadczenia, jakim jest czytanie wiersza w fazie przed-tekstowej. Analiza wyodrębnionego przypadku staje się podstawą dla sformułowania twierdzeń ogólniejszych o charakterze teoretyczno-metodologicznym (zarysowany zostaje wstępny projekt nowej monografii twórczości Miłosza). Artykuł jest zapowiedzią przygotowywanej książki o poezji autora Ocalenia.

Zbigniewa Herberta przygoda z formą dramatyczną. Od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego

Indeks autorów: Mateusz Antoniuk
Numer: 2007 / 6

Artykuł jest próbą rekonstrukcji dramatopisarskiego wątku we wczesnej twórczości Herberta (1948-1956)

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji