EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Antropologia i literatura / 2007 / 6

Językowy eksces. O Urwanym śladzie Jacka Gutorowa

Indeks autorów: Adrian Gleń
Numer: 2007 / 6

Recenzja. Jacek Gutorow Urwany ślad: o wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego, Wrocław 2007

Tożsamość na pograniczach

Indeks autorów: Krzysztof Kłosiński
Numer: 2007 / 6

Recenzja. Jan Kordys Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna. Szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury Kraków 2006

Ironia, świadomość, śmierć

Indeks autorów: Jakub Momro
Numer: 2007 / 6

Recenzja. Michał Warchala Autentyczność i nowoczesność: idea autentyczności od Rousseau do Freuda, Kraków 2006

Byt, fantazja i moment lektury

Indeks autorów: Tomasz Pawlus
Numer: 2007 / 6

Recenzja. Stefan Szymutko Przeciw marzeniu? Jedenaście przykładów, ośmioro pisarzy, Katowice 2006

Między antropologią literatury i antropologią literacką

Indeks autorów: Anna Łebkowska
Numer: 2007 / 6

Omówienie konsekwencji i pożytków wynikających z perspektywy badawczej, jaką daje antropologia literatury łącząca się według Autorki raczej z przeformułowaniem literaturoznawstwa aniżeli z wąsko pojętą metodą badawczą

Antropologia i literatura

Numer: 2007 / 6

Autor dowodzi, iż tym, co łączy dyskurs antropologiczny z literackim, jest zanurzenie w egzystencji pojmowanej jako sfera pośrednia między nagim życiem i wiedzą konceptualną

Antropologia literatury - kulturowa teoria literatury - poetyka doświadczenia

Indeks autorów: Ryszard Nycz
Numer: 2007 / 6

Refleksja nad szansami i zagrożeniami, jakie teorii literatury stwarza wejście w ścisły związek z dwiema najbardziej ekspansywnymi dziś w humanistyce dyscyplinami: antropologią kulturową i badaniami kulturowymi

Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat 30. i 40, przeł. Hanna Marciniak

Indeks autorów: Josef Vojvodík
Numer: 2007 / 6

Szkic poświęcony antropologicznym aspektom literackim i plastycznym czeskiego surrealizmu

Dziecko-tajemnica. Stanisława Wyspiańskiego Dziewczynka przed dzbankiem z kwiatami

Indeks autorów: Wojciech Bałus
Numer: 2007 / 6

Autor dowodzi, iż Wyspiański swym obrazem stawia pytanie o naturę dziecka i granice poznania drugiego człowieka

Lapidarium Ryszarda Kapuścińskiego jako kolaż

Indeks autorów: Ewa Chudoba
Numer: 2007 / 6

Artykuł jest próbą całościowej interpretacji cyklu pisarza, w oparciu o te obszary działalności artystycznej, które odegrały fundamentalną rolę w budowaniu autorskiej wizji świata: fotografowanie, podróżowanie, refleksja osobista

Pogarda i pożądanie obcych. Z imaginowanych nieczystości w literaturze polskiej

Numer: 2007 / 6

O sposobach przedstawiania kobiet, Żydów i gejów w literaturze polskiej

Podwójny świat. Uwagi o narracji i tożsamości w tekstach homoseksualnych Jarosława Iwaszkiewicza

Indeks autorów: Grzegorz Piotrowski
Numer: 2007 / 6

O tożsamości homoseksualnej u Iwaszkiewicza, która uwidacznia się w jednoczesnym potwierdzaniu i negacji, w kamuflażu i aluzyjności bądź prowokacyjnej otwartości

Zbigniewa Herberta przygoda z formą dramatyczną. Od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego

Indeks autorów: Mateusz Antoniuk
Numer: 2007 / 6

Artykuł jest próbą rekonstrukcji dramatopisarskiego wątku we wczesnej twórczości Herberta (1948-1956)

O weterologii Stanisława Lema

Indeks autorów: Wojciech Michera
Numer: 2007 / 6

Autor analizuje dwa opowiadania z Cyberiady omawiając pojęcie retrognozy, będące, jak uważa, symptomem ukrytych słabości Lema

Ostatnie demony, ostatnie pokusy. Isaac Bashevis Singer i opowiadania Aleksandra Wata, przeł. Mikołaj Sokołowski

Indeks autorów: Giovanna Tomassucci
Numer: 2007 / 6

Autorka dowodzi, iż Singer znał twórczość polskich futurystów i czerpał z Bezrobotnego Lucyfera, ucząc się u Wata nonsensu i pastiszu

O historii i literaturze w internacie

Indeks autorów: Agata Zawiszewska
Numer: 2007 / 6

Sprawozdanie z XXXV Konferencji Teoretycznoliterackiej Pisanie o historii jako czytanie literatury, Instytut Filologii Polskiej UG, IBL PAN, IPN, Darłowo 20-23 IX 2007

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji