EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Wieszcz i słuchacz / 1993 / 2

Metafizyka przypadku w Lalce Prusa

Indeks autorów: Zbigniew Przybyła
Numer: 1993 / 2

Autor analizuje filozoficzną warstwę powieści, kładąc nacisk na znaczenie przypadku jako dominanty interpretacyjnej

Obroty rzeczy należących do śp. Adama Mickiewicza

Indeks autorów: Stanisław Rosiek
Numer: 1993 / 2

Rozważania na kanwie przedmiotów należących do Mickiewicza i ich losów po śmierci właściciela

Oko w oko z trzy po trzy

Indeks autorów: Dorota Siwicka
Numer: 1993 / 2

O przekazie autobiograficznym w Trzy po trzy Aleksandra Fredry

Towianistyczna utopia języka

Indeks autorów: Danuta Sosnowska
Numer: 1993 / 2

O fenomenie języka towiańczyków i jego ewolucji

Jak było, jak być powinno. Między historią a Księgami pielgrzymstwa polskiego

Indeks autorów: Alina Witkowska
Numer: 1993 / 2

Autorka omawia relacje między Księgami pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza a rzeczywistością emigracyjną

O dwu duszach Jana Józefa Lipskiego i naszych czasach

Indeks autorów: Lidia Burska
Numer: 1993 / 2

Recenzja. Jan Józef Lipski Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i nacjonalizmie, Warszawa 1992

Ubizm

Indeks autorów: Wojciech Tomasik
Numer: 1993 / 2

Recenzja. Michał Głowiński: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992

Przy lekturze socrealistycznej poezji

Indeks autorów: Mariusz Zawodniak
Numer: 1993 / 2

Recenzja. Teresa Wilkoń, Poezja socrealistyczna w latach 1949-1955, Gliwice1992

Teoria formatywności Luigi Pareysona

Indeks autorów: Leszek Brogowski
Numer: 1993 / 2

Autor referuje koncepcje włoskiego filozofa na podstawie francuskiego wydania Conversations sur l’esthetique, Paryż 1991

Woda czysta, woda przejrzysta.: (O wierszach Adama Mickiewicza i Wallace'a Stevensa)

Tłumacze: Włodzimierz Bolecki
Numer: 1993 / 2

Analiza porównawcza liryku Nad wodą wielką i czystą i wiersza Stevensa

O słownikach synonimów z początku XIX wieku

Indeks autorów: Zbigniew Kloch
Numer: 1993 / 2

Koncepcje semantyczne początku XIX wieku

Słowacki, Szekspir i Hogarth

Indeks autorów: Dorota Kudelska
Numer: 1993 / 2

Rozważania na temat Krytyki krytyki i literatury Juliusza Słowackiego

Płaszcz Konrada

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 1993 / 2

Artykuł wstępny poświęcony problemowi mitu wieszcza

Zrazy po nelsońsku, czyli jak czytać Lalkę?,

Indeks autorów: Edward Pieścikowski
Numer: 1993 / 2

Omówienie nowego wydania Lalki – oprac. J. Bachórz, BN, I 262, Wrocław 1991

Siad stopy ludzkiej na legendzie

Indeks autorów: Maria Prussak
Numer: 1993 / 2

Wspomnienie o Zbigniewie Raszewskim

Niedokończony poemat Hieronima Kajsiewicza

Indeks autorów: Krzysztof Rutkowski
Numer: 1993 / 2

Fragment książki o Mickiewiczu Stos dla Adama

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji