EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Adam Kubiak

„Pustka po przeżytym” – szkic o doświadczeniu niemożliwym

Indeks autorów: Adam Kubiak
Numer: 2020 / 6

Tekst jest próbą wyjścia z pewnego impasu związanego z opisami zdarzeń i doświadczeń granicznych bądź transformacyjnych (resp. transgresyjnych). Zaproponowany w nim termin „doświadczenia niemożliwego” odnosi się do takiego typu zbiorowych i indywidualnych doświadczeń i związanych z nimi wydarzeń, które nie poddają się tematyzacji bądź też ich tematyzacja stanowi znaczne zagrożenie dla społeczności, której sprawa ta dotyczy. Przy czym niebezpieczeństwo wiąże się zarówno z symbolicznym obrazem własnym tejże społeczności, jak i z podstawowymi dla niej aksjologicznymi elementami konstrukcyjnymi.

Słowa kluczowe: Doświadczenie, transformacja, transgresja, zmiana społeczna

Peryferyjna samosterowność i ambiwalencja

Indeks autorów: Adam Kubiak
Numer: 2015 / 1

W tekście proponuję pewną zmianę perspektywy w analizie zjawisk związanych ze specyficznie polskim dyskursem peryferyjnym, tutaj skupionym wokół narracji sarmackich (resp. „neosarmackich”). Uwikłanie dyskursów peryferyjnych i semiperyferyferyjnych w relacje zależności wobec centrum (centrów) sprawia, że mają one niski stopień autonomiczności i skłonność do jej pogłebiania także w dyskursach oporu. Zamiast pogłębiania ich poprzez konfrontację, proponuję obejście tego problemu i przyjęcie za punkt wyjścia kategorii anomalii jako klucza do odczytywania specyfiki semiperyferyjnej, gdzie ambiwalencje zależnościowe i ich narracje odczytywać można jako strategie anormalnej „samosterowności” z jej własną racjonalnością, którą można poddać dekonstrukcji wychodząc w ten sposób poza relację zależnościową.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji