EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Agata Sikora

Nostalgia za przyszłością: życie jako opowieść w listach Juliusza Słowackiego do matki

Indeks autorów: Agata Sikora
Numer: 2018 / 6

Wychodząc od narratywizmu w ujęciu Charlesa Taylora i Anthonego Giddensa, autorka przygląda się sposobowi, w jaki Juliusz Słowacki konstruuje swoją tożsamość w korespondencji z matką, Salomeą Bécu. Biorąc pod uwagę gatunkowe różnice między dziennikiem, pamiętnikiem a listami oraz założenia kultury sentymentalnej, wskazuje na specyfikę tego projektu tożsamościowego: przeżywanie teraźniejszości przez pryzmat wyobrażanego przyszłego wspominania oraz świadomość, że praca refleksyjna jest zarazem pracą wyobraźni. Taką konstrukcję nostalgicznego podmiotu za Svetlaną Boym autorka interpretuje jako wpisującą się w tradycję „od-modernizmu” (off-modernism), wymykającą się dominującej wizji nowoczesności opartej na postępie.
Słowa kluczowe: nostalgia, narratywizm, nowoczesność, Juliusz Słowacki, sentymentalizm

„Aż do najmniejszej kropki”: o prawie i biurokracji filomatów

Indeks autorów: Agata Sikora
Numer: 2015 / 4

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w Towarzystwie Filomatów odgrywał zapis prawa, proces jego stanowienia oraz wyznaczane przez nie normy rządzące komunikacją wewnątrz grupy. Przedstawiona analiza przeprowadzona w oparciu o korespondencję, kolejne wersje ustaw, protokoły itp., wskazuje, że w przypadku wileńskich studentów formalizacja zachowań konstytuująca tajny związek realizowała się przede wszystkim poprzez regulację praktyk piśmiennych, a samo stanowienie prawa było procesem zmierzającym do stworzenia biurokratycznego systemu dyscyplinującego zapewniającego wpływy założycielom. Przedstawiony szkic śledzi ambiwalencje wynikające ze sprzeczności między deklarowanymi wartościami a przyjętymi regułami komunikacyjnymi oraz stawia pytanie o stopień ich internalizacji przez członków Towarzystwa.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji