EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Brian Massumi

Przyszłe narodziny afektywnego faktu

Indeks autorów: Brian Massumi
Numer: 2019 / 6

Artykuł przedstawia koncepcję funkcjonowania afektywnych faktów (affective facts) i łączy ją ze zmianami w funkcjonowaniu rzeczywistości oraz postrzeganiu tego, co realne. Przedmiotem zainteresowania tekstu jest polityka preempcji, traktowana jako przejaw nowego typu władzy, ontowładzy (ontopower).

Słowa kluczowe: afektywne fakty, onowładza, polityka afektywna, fakty, polityka, preempcja

Autonomia afektu

Indeks autorów: Brian Massumi
Numer: 2013 / 6

Artykuł stanowi szkic filozofii afektu, która mogłaby – zdaniem autora – stać się kluczowym punktem odniesienia dla badań w teorii kultury. Autor dowodzi, że badania kulturowe zdominowane są wciąż przez teorie zakorzenione w strukturalizmie, a nadmierny nacisk położony na sygnifikację wymaga – celem przywrócenia równowagi – odwołania do tego, co ekspresyjne i afektywne. Powołując się na myśl Barucha Spinozy, Henri Bergsona i Gillesa Deleuze’a, a także na badania neurofizjologiczne i fizykę kwantową, autor proponuje koncepcję afektu jako nieuchronnie cielesnego momentu intensywności rozrywającego struktury językowe i umożliwiającego wtargnięcie tego, co nowe.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji