EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Elwira M. Grossman

Dwu(wielo)języczny teatr w zglobalizowanym kontekście brytyjskim, czyli o różnych stylach dramatu migracyjno-transkulturowego

Indeks autorów: Elwira M. Grossman
Numer: 2016 / 3

Koncentrując się na wybranych dwu(wielo)języcznych sztukach wystawianych głównie na terenie Wielkiej Brytanii, artykuł porusza szerszy temat międzykulturowej komunikacji i zaangażowania polskich imigrantów w lokalne życie społeczne za pośrednictwem teatru jako formy artystycznego wyrazu. Pod dyskusję zostaje poddana możliwość stworzenia transnarodowej, hybrydycznej sztuki teatralnej, która ułatwiłaby wzajemne zrozumienie i międzykulturową wymianę doświadczeń. Osnowę rozważań stanowi pytanie o sceniczne konsekwencje pomijania wartości artystycznej utworów na rzecz ich społecznego i kulturowego oddziaływania. Autorka wyraża nadzieję, że ten nowy format widowisk migracyjno-transkulturowych ułatwi emocjonalną i kosmopolityczną przynależność migrantów w zglobalizowanym świecie, wzmacniając ich poczucie ludzkiej godności i społecznego równouprawnienia.

Słowa kluczowe: polsko-szkocki teatr emigracyjny w Wielkiej Brytanii, dramat migracyjno-transkulturowy, teatr dwu(wielo)języczny, międzykulturowa komunikacja, kosmopolityczna przynależność kulturowa

Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych. Przyczynek do dalszych badań

Indeks autorów: Elwira M. Grossman
Numer: 2009 / 6

Artykuł jest próbą spojrzenia na proces literackiej globalizacji pod kątem jej potencjalnej przydatności w badaniach polonistycznych i polonoznawczych w szerszym, porównawczym kontekście. Powołując się na różne podejścia badawcze ostatnich dekad, autorka sugeruje kilka potencjalnych rozwiązań w celu ulokowania badań polonistycznych na orbicie światowej humanistyki. Uznaje, że literacka globalizacja to nie zagrożenie, ale szansa, którą warto wykorzystać.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji