EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Jagoda Budzik

Między morzem a rzeką. Izraelskie i palestyńskie hydrofikcje

Indeks autorów: Jagoda Budzik
Numer: 2022 / 4

Punktem wyjścia do rozważań jest książka Hannah Boast „Hydrofictions. Water, Power and Politics in Israeli and Palestinian Literature”, w której autorka skupia się na narracjach akwatycznych jako podstawie konstruowania izraelskiej-żydowskiej i palestyńskiej tożsamości oraz strategii opowiadania o izraelsko-palestyńskim konflikcie. W niniejszym artykule podejmuję próbę nakreślenia dodatkowych kontekstów dla rozpoznań Boast, rozszerzenia perspektywy na opisywane przez nią zjawiska, a niekiedy też weryfikacji stawianych przez nią tez.

Słowa klucze: hydrofikcja, literatura izraelska, literatura palestyńska, konflikt izraelsko-palestyński

Stara i nowa przestrzeń alternatywnych rzeczywistości. Syjonizm, postsyjonizm, neosyjonizm

Indeks autorów: Jagoda Budzik
Numer: 2020 / 6

Celem artykułu jest analiza tekstów reprezentujących dwa przeciwstawne funkcjonujące w izraelskiej kulturze nurty światopoglądowe weryfikujące założenia ruchu syjonistycznego – neosyjonizm i postsyjonizm. Ruchy te z jednej strony są wobec syjonizmu krytyczne, z drugiej – w mechanizmach swojego działania czerpią z jego założeń. Analizowane teksty – powieść Tel Awiw Jaira Chasdiela (Tel Awiw 2013) i trylogia wideo …i zadziwi się Europa Yael Bartany (2009-2011) wykorzystują do rozważań nad konsekwencjami syjonizmu konwencję historii alternatywnej i uwydatniają szczególny w tym kontekście potencjał polskich przestrzeni. Artykuł dowodzi, że użycie wspomnianej konwencji wynika nie tylko z możliwości przez nią oferowanych, ale przede wszystkim – z samej natury syjonistycznej narracji,  powstałej na fundamencie wizji zrodzonej w ramach radykalnego aktu budowy alternatywnej rzeczywistości.

Słowa kluczowe: syjonizm, postsyjonizm, neosyjonizm, historia alternatywna, Zagłada, Yael Bartana, Jair Chasdiel

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji