EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Joanna Szewczyk

Zwrot herstoryczny w badaniach antropologicznoliterackich. Próba podsumowania

Indeks autorów: Joanna Szewczyk
Numer: 2023 / 3

Artykuł podejmuje próbę opisania zarysowującego się w ostatnich latach na gruncie polskiej humanistyki zwrotu herstorycznego. Wyraźna odrębność rodzimych badań historycznych i feministycznych nasuwa pytanie o możliwość rewizji historii w obrębie polskiej humanistyki, przede wszystkim zaś na gruncie badań antropologiczno-literackich, podejmujących namysł nad upłciowionym doświadczeniem historii i jego reprezentacjami w literaturze oraz badaniach literaturoznawczych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rekonfigurację pola badawczego, dokonującego się pod wpływem przenikania się kulturowej historii kobiet, krytyki feministycznej i antropologii literatury. Artykuł śledzi główne przejawy zwrotu herstorycznego, wskazuje szczególnie istotne projekty rekonstruujące kulturową historię literatury kobiet, kreśli zarysowujące się linie badawczych genealogii, a także wskazuje szanse i ograniczenia płynące z herstorycznie zorientowanych narracji akademickich i literackich.

Słowa kluczowe: zwrot herstoryczny, historia kobiet, gender, krytyka feministyczna, antropologia literatury

Pandemiografie. Teorie, praktyki, prognozy

Indeks autorów: Joanna Szewczyk
Numer: 2023 / 2

Artykuł omawia wybrane narracje pisane z wnętrza doświadczenia pandemicznego, powstałe w pierwszych miesiącach 2020 roku, określone za pomocą inkluzywnej kategorii pandemiografii, w obrębie której mieszczą się zarówno projekty eseistyczne, jak i pandemiczna literatura autobiograficzna. Celem tekstu jest analiza strategii narratywizowania pandemii w jej doświadczeniowym, afektywnym i symbolicznym wymiarze. Bazując na zróżnicowanych opowieściach (m.in. A. Taborskiej, W. Grzegorzewskiej, P. Kapusty, M. Pakuły oraz dzienników i pamiętników konkursowych powstałych w pierwszym okresie pandemii) artykuł analizuje obecne w nich strategie przetrwania z uwzględnieniem wymiaru autoterapeutycznego narracji. Celem artykułu jest także namysł nad mechanizmami pamięci zbiorowej, stawiającej opór pandemicznemu doświadczeniu.

Słowa klucze: pandemia, pandemiografia, heterotopia afektywna, dziennik pandemiczny, narracja

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji