EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Kamila Gieba

Próba epopei. O narracjach założycielskich tzw. Ziem Odzyskanych

Indeks autorów: Kamila Gieba
Numer: 2015 / 5

W artykule scharakteryzowano cechy narracji założycielskich w kontekście literatury tzw. Ziem Odzyskanych, która stała się jednym z narzędzi legitymizowania nowego, powojennego kształtu terytorialnego Polski. Zgodnie z postulatami PRL-owskiej polityki kulturalnej autorzy podejmujący problematykę osadniczą na Ziemiach Zachodnich i Północnych mieli stworzyć nową epopeję narodową, która pokazywałaby procesy asymilacji inkorporowanych terytoriów z resztą kraju i ich heroiczną „repolonizację”, a także pełniłaby funkcję opowieści założycielskiej ziem wcielonych do Polski w wyniku postanowień konferencji w Jałcie. Artykuł jest również próbą odpowiedzi na pytanie, jakie były przyczyny tego, że projekt przesiedleńczej epopei zakończył się niepowodzeniem.

Literatura ludowa jako tworzywo ideologii, czyli o związkach folkloryzmu z mitem ziem odzyskanych (na przykładzie zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej Złota dzida Bolesława)

Indeks autorów: Kamila Gieba
Numer: 2013 / 3

Artykuł stanowi analizę zbioru baśni, podań i legend Ziemi Lubuskiej Złota dzida Bolesława. Podstawowym kontekstem interpretacyjnym jest powojenna polityka miejsca związana z przyłączeniem ziem odzyskanych do Polski. Dla opisu polsko-niemieckich relacji, których obraz znajduje się w analizowanym tomie, zastosowano perspektywę postzależnościową. Przedstawione przykłady pokazują, w jaki sposób literatura ludowa była zaangażowana w kreowanie mitologii ziem odzyskanych i jak legitymizowała decyzje polityczne, uzasadniając powojenny kształt terytorialny Polski.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji