EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Karolina Szymborska

Nowy horyzont. Dziecko w filozofii afektywnej

Indeks autorów: Karolina Szymborska
Numer: 2021 / 4

Autorka redefiniuje w tekście kategorię afektywnej filozofii w kontekście badań childen studies. Interesuje ją, jak afektywna perspektywa mówienia o dziecku przeformułowuje pytania będące u postaw dyskursu i w jaki sposób dziecko wpływa na rekonfigurację pojęć w wybranych perspektywach badawczych (m. in. Hanny Arendt, Gilesa Deleuze’a, Felixa Guattri’ego, Jean-François Lyotarda). Punktem wyjścia w definiowaniu większej podmiotowości dziecięcej w ponowoczesnym dyskursie staje się tzw. afektywny scjentyzm, podkreślający emocjonalny związek z dzieckiem, jego partykularyzm i duchową, immanentną strukturę mówiącego podmiotu. Ten typ budowania sensu otwiera dyskurs na możliwość teorii cyrkulacji posthermeneutycznej, którą autorka opiera na dynamice operacyjnej Deleuzjańkiego kłącza.

Słowa kluczowe: children studies, dziecko, filozofia afektywna, posthermeneutyka

Children studies jako perspektywa metodologiczna. Współczesne tendencje w badaniach nad dzieckiem

Indeks autorów: Karolina Szymborska
Numer: 2016 / 1

Karolina Szymborska
Uniwersytet w Białymstoku
Children studies jako perspektywa metodologiczna. Współczesne tendencje w badaniach nad dzieckiem
Artykuł jest próbą zarysowania głównych tendencji ponowoczesnego ujmowania dzieciństwa w interdyscyplinarnym dyskursie children studies. Badaczka wyróżnia w obrębie nurtu dwa antagonistyczne podejścia interpretacyjne: pajdocentryczne i pajdomorficzne. Pierwszy kierunek proklamuje prymat aktywności dziecięcej w społeczeństwie i analizuje narracje dziecięce w dyskursie naukowym (W.Corsaro, G. Lenzer, K. A. Scott,S. S. Boocock). Autorka artykułu widzi w tych działaniach próbę zbudowania kontrhistorii widzianej z perspektywy dziecka (child-story). Drugi prąd wyrasta z posthumanistycznej refleksji Tysona Lewisa i Richarda Kahna, której patronuje teoria postludzi Rosi Braidotti. Ruch ten proponuje nieantropocentryczne, zoomorficzne ujęcie dzieciństwa w ramach tzw. egzopedagogii. Autorka w manifestowanej przez badaczy pajdomorficznej anihilacji dualizmu pojęciowego i hierarchii gatunkowej upatruje redukcję podmiotowości dziecka do jej hipostazy, wyrażoną w dyskursie za pomocą symbiotycznej hybrydy (humanimal).
Słowa kluczowe: children studies, childstory, socjologia dzieciństwa, egzopedagogia, posthumanizm dzieciństwa.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji