EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Katarzyna Szopa

Krytyczne ujęcie feminizmu intersekcjonalnego z perspektywy feministycznej teorii społecznej reprodukcji

Indeks autorów: Katarzyna Szopa
Numer: 2023 / 3

Celem niniejszego artykułu jest krytyczne ujęcie feminizmu intersekcjonalnego, który stanowi dziś jedną z najbardziej rozpowszechnionych i najpopularniejszych metodologii w obszarze badań nad płcią, rasą i klasą. Odtworzenie głównych osi toczonej od lat 70. dyskusji wokół przyczyn opresji kobiet obnaża słabość perspektywy intersekcjonalnej, która nie dostarcza nam rzetelnych narzędzi służących do analizy relacji między różnymi systemami opresji. Artykuł koncentruje się wokół feministycznej teorii społecznej reprodukcji, której analiza – skupiona na badaniu relacji przez pryzmat pracy reprodukcyjnej – jest ujęciem pozwalającym na przekroczenie ograniczeń dyskursów tożsamościowych, w jakie uwikłały się współczesne teorie feministyczne, w tym feminizm intersekcjonalny.

Słowa kluczowe: społeczna reprodukcja, praca reprodukcyjna, feminizm marksistowski, feminizm intersekcjonalny

Praca miłości. Poezja kobiet wobec reprodukcji życia codziennego

Indeks autorów: Katarzyna Szopa
Numer: 2020 / 5

Tekst stanowi omówienie kwestii reprodukcji życia codziennego w dwóch tomach poetyckich Jestem baba Anny Świrszczyńskiej oraz Dom, pokarmy Krystyny Miłobędzkiej, opublikowanych w pierwszej połowie lat 70. Przyglądając się twórczości poetek z perspektywy feministycznych teorii społecznej reprodukcji, można postawić tezę, że istnieje ścisły związek między oddolną działalnością emancypacyjną kobiet w PRL-u a twórczością literacką i poetycką. Perspektywa ta uwidacznia się w dwóch omawianych tomach, których głównym tematem i zarazem strategią emancypacyjną staje się kwestia pracy reprodukcyjnej kobiet.

Słowa kluczowe: praca reprodukcyjna, autonomizm feministyczny, teorie unitarystyczne, poezja kobieca, PRL

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji