EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Kinga Siewior

PRL: historie intymne

Indeks autorów: Kinga Siewior
Numer: 2021 / 5

Artykuł dotyczy kategorii intymności i możliwości, jakie perspektywa intymna otwiera w badaniu kultury PRL. W planie teoretycznym artykułu autorka rekapituluje koncepcje zintymizowanej sfery publicznej (L. Berlant), imperialnych polityk intymności (A.L. Stoler) oraz wybrane kulturowe definicje intymności (I. Illouz, A. Giddens, M. Herzfeld). W planie interpretacyjnym charakteryzuje zaś wybrane narracje intymne z okresu PRL: piosenki (M. Jakubowicz), reportaże zebrane w tomie Kto dzisiaj kocha… oraz wybrane obrazy filmowe (A. Holland, B. Sass, A. Ford, W. Wiszniewski). Pokazuje, jak teksty te dekonstruują opozycję publicznego i prywatnego, a dalej definiuje peerelowską zintymizowaną sferę publiczną zarówno jako przestrzeń dystrybucji znaczeń politycznych i reprodukcji opresji, jak i jako przestrzeń konstruowania formuł oporu i denuncjacji mechanizmów władzy. W efekcie wskazuje w intymności kategorię, która pozwala spojrzeć na PRL poza obowiązującymi w polskim dyskursie naukowym dominantami (martyrologiczną, antykomunistyczną, męskocentryczną itd.).

Słowa kluczowe: intymność, PRL, sfera publiczna, komunizm, władza

Komunizm, antykomunizm i (nie)uchwytny złoty środek

Indeks autorów: Kinga Siewior
Numer: 2020 / 4

Autorka omawia monografię Anny Ziębińskiej-Witek Muzealizacja komumizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018).

Słowa kluczowe: recenzja, muzeum historyczne, komunizm, polityka pamięci

Ślimak, śrubeczka i śmierć. Reportaż intymny Mariusza Szczygła

Indeks autorów: Kinga Siewior
Numer: 2019 / 6

Artykuł stanowi próbę interpretacji zhybrydyzowanej formuły pisarstwa Mariusza Szczygła jako reportażu intymnego. Zaproponowane analizy najnowszych projektów literackich autora (Kaprysik, Projekt: prawda oraz Nie ma) obejmują namysł nad znaczeniem zwyczajności i codzienności jako tworzywa tekstu reportażowego oraz nad problemem definiowania reportażu jako medium pracy żałoby i oswajania osobistego lęku przed śmiercią. Ważne miejsce w proponowanym ujęciu zajmuje kwestia fenomenologii i „wrażeniologii reporterskiej” Szczygła, która może być rozumiana i jako model percepcji rzeczywistości i jako modus narracyjny. Kontekst teoretyczny dla rozwijanych w artykule interpretacji stanowią prace Kathleen Stewart (koncepcje zwyczajnych afektów i form prekarnych), Laureen Berlant (koncepcja zbiorowej intymności) oraz Joanny Brach-Czainy (teoria krzątactwa).

Słowa kluczowe: reportaż, Mariusz Szczygieł, intymność, codzienność, gatunek

Kompleks Anteusza. O starym i nowym regionalizmie

Indeks autorów: Kinga Siewior
Numer: 2019 / 2

Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, red. Z. Chojnowski, M. Mikołajczak, Universitas, Kraków 2016, s. 452.

Słowa klucze: nowy regionalizm, przestrzeń, lokalność, centra, peryferie, literatura polska

Tożsamość odzyskana? (Re)transkrypcje doświadczenia migracyjnego w powieści neo-post-osiedleńczej

Indeks autorów: Kinga Siewior
Numer: 2013 / 3

Tekst dotyczy zjawiska migracji na tzw. Ziemie Odzyskane i ich reprezentacji we współczesnych powieściach Joanny Bator i Ingi Iwasiów. Wewnątrzpaństwowe migracje jako jedno z najważniejszych zjawisk społecznych w powojennej Polsce stanowiły kluczowy temat socjalistycznej literatury – zideologizowanej i rozwijającej się w cieniu ówczesnej polityki pamięci, przez co nieraz dalekiej od niejednoznacznej i traumatycznej „prawdy doświadczenia”. Dopiero po 1989 r. możliwe staje się opisywanie traumy przesiedleń i poczucia wyobcowania towarzyszącego przesiedleńcom, a w konsekwencji – rekonstrukcja pamięci zbiorowej jej poświęconej. Artykuł stanowi próbę charakterystyki najnowszych strategii reprezentacji lokalnych migracji w perspektywie tzw. zwrotu migracyjnego (E. Hoffman, E. Said, P. White) oraz stawia pytanie o kształt i sens powoływanego ostatnio nurtu rewindykacyjnego powieści osiedleńczej i możliwości jej odideologizowania.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji