EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Lucyna Marzec

Skarbiec, skandal i wielojęzyczność Anny Świrszczyńskiej. O „Jeszcze kocham… Zapiskach intymnych” Anny Świrszczyńskiej w opracowaniu Wioletty Bojdy

Indeks autorów: Lucyna Marzec
Numer: 2020 / 5

Recenzja: Anna Świrszczyńska, Jeszcze kocham… Zapiski intymne w opracowaniu (spisanie z rękopisu i opracowanie testu, wstęp, zakończenie i przypisy) Wioletty Bojdy, W.A.B: Warszawa, 2019.

Słowa kluczowe: autobiografia, archiwum prywatne, life writing, Anna Świrszczyńska

Biografia zza przyłbicy. Kazimiera Iłłakowiczówna według Joanny Kuciel-Frydryszak

Indeks autorów: Lucyna Marzec
Numer: 2019 / 1

Recenzja książki: J. Kuciel-Frydryszak Iłła. Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie, Marginesy, Warszawa 2017.

Słowa kluczowe: biografistyka, archiwum, biografia literacka, Iłłakowiczówna, Kuciel-Frydryszak

Archiwum jako pisarski testament i depozyt legendy biograficznej

Indeks autorów: Lucyna Marzec
Numer: 2018 / 6

Autorka wskazuje na rozróżnienie między formami kulturowego funkcjonowania archiwum. Funkcjonuje ono jako pisarski testament i jako depozyt legendy biograficznej. Autorka bada to na przykładzie dwóch zbiorów archiwalnych poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, zdeponowanych w dwóch różnych instytucjach. Analizuje również sposób, w jaki traktują one legendarny i znamienny dla przemian dykcji poetyckich spór wokół tomu „Szeptem”. Archiwum-pisarski testament stanowi autoprezentację własnej twórczości i obecności poetki w życiu literackim. Archiwum – depozyt legendy biograficznej jest tworem o znacznie ograniczonych celach skupionych wokół wytworzenia bądź podtrzymania legendy biograficznej. Każda z form działania archiwum ma swoje własne paradoksy oraz ograniczenia, żadna z nich nie jest neutralna kulturowo i społecznie.
Słowa kluczowe: archiwum, Kazimiera Iłłakowiczówna, legenda biograficzna, spór krytycznoliteracki

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji