EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Maciej Mazur

Sobąprzepisywanie. Między wydaniami "Wiedeńskiej apokalipsy" i "Podróży do granic sztuki" Ewy Kuryluk

Indeks autorów: Maciej Mazur
Numer: 2023 / 4

Artykuł proponuje nowy termin badawczy: sobąprzepisywanie, utworzony w nawiązaniu do pojęcia Michela Foucaulta, ujawniający narcystyczny i transgresywny aspekt kultury siebie. Staje się on narzędziem do analizy osobowościowej pracy autora nad sobą oraz stylotwórczej pracy nad tekstem. W rozprawie przeanalizowano przemiany stylu pisarskiego Ewy Kuryluk w latach 1970-2005. Badania obejmują porównanie dwóch wydań dwóch książek naukowych tj. Wiedeńskiej apokalipsy (1974; 1999) oraz Podróży do granic sztuki (1982; 2005), które zostały poddane przez autorkę poważnej autokorekcie obejmującej wykreślenie nadmiaru treści. Sobąprzepisywanie Kuryluk uwidacznia, jakie piętno na jej stylu odcisnęło doświadczenie emigracji, adaptacje językowe i kulturowe, zdobycie wiedzy na temat żydowskiej tożsamości matki oraz przejście z maszyny do pisania na komputer. Rozprawa proponuje także nowe podejście do badań nad idiostylem akademików oparte na analizie wariantów tekstów naukowych.

Słowa kluczowe: Ewa Kuryluk; sobąpisanie; pisarstwo akademickie; styl literacki; genetyka druków

—-

The article proposes a new research term: ‘self-rewriting’, created with reference to Michel Foucault’s concept, which reveals the narcissistic and transgressive aspect of the culture of the self. It becomes a tool for analyzing the author’s shaping-style processes and his/her work on the self. The article analyses the transformation of Ewa Kuryluk’s writing style in the period 1970-2005. The research is based on a comparison of two editions of two essayistic books i.e. Viennese Apocalypse (1974; 1999) and The Journey to the Limits of Art (1982; 2005). The first editions of the essays underwent a major self-correction (erasure of excess content). ‘Self-rewriting’ reveals the mark left on Kuryluk’s style by the experience of emigration, the need to adapt to foreign languages, the knowledge of her mother’s Jewish identity and the technological revolution (the replacement of the typewriter with the computer).

Keywords: Ewa Kuryluk; self-writing; academic writing; writing style; genetic criticism

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji