EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Małgorzata Fabrycy

Codzienność. Georges Perec i jego kontynuatorzy

Indeks autorów: Małgorzata Fabrycy
Numer: 2023 / 6

W drugiej połowie XX wieku tematem życia codziennego zainteresowali się liczni przedstawiciele różnych środowisk intelektualnych. Wśród nich był także francuski pisarz Georges Perec. Celem niniejszego artykułu będzie naszkicowanie zmian, jakich dokonała ta, często niedostrzegalna, rewolucja w krajobrazie literackim, zapoczątkowana przez Pereca. W pierwszej kolejności skupimy się na kontekście teoretycznym, następnie na pracy i wkładzie Pereca w rozwój tego obszaru, by w końcu, na przykładzie dwóch współczesnych pisarzy (Annie Ernaux i Philippe’a Delerma), omówić sposoby, w jaki temat codzienności przedstawiany był w literaturze.

Słowa klucze: Perec, Ernaux, Delerm, codzienność, literatura francuska


Title: Everyday Life: Georges Peretz and His Followers

Abstract:
In the second half of the twentieth century, the subject of everyday life attracted the interest of numerous representatives of various intellectual circles. Among them was also the French writer Georges Perec. This article sketches the changes made by this, often overlooked, revolution in the literary landscape, initiated by Peretz, by first focusing on the theoretical context, then on Perec’s oeuvre and contribution to the field, so as to, finally, employ the examples of two contemporary writers – Annie Ernaux and Philippe Delerm – to discuss how the theme of everyday life has been presented in literature.

Keywords: Perec, Ernaux, Delerm, everyday life, French literature

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji