EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Piotr Sobolczyk

Porażająca sztuka queerowania

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2021 / 4

Esej podejmuje dyskusję z pojęciem i projektem „queerowej sztuki porażki”, które najdobitniej zostało opisane w książce Jacka Halberstama. Autor tworzy archeologię tego pojęcia, wskazując na ujęcia wcześniejsze: gotycyzm, kamp, queerowe archiwum „głupich przedmiotów”, prace Joségo Estebana Muñoza. Podejmuje też dyskusję z niektórymi tezami Halberstama. Na koniec proponuje zarys obszarów polskiej kultury, które mogą zostać produktywnie odczytane na nowo przy użyciu przedkładanej teorii.

Słowa kluczowe: queer, porażka, kamp, popkultura, feminizm

Gombroberg między manieryzmem a gnostycyzmem

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2018 / 1

Recenzja: D. Sulej, „Kosmos” jako gabinet luster. Psychomachia Witolda Gombrowicza, Universitas, Kraków 2015.

Słowa kluczowe: gnostycyzm, manieryzm, intertekstualność, estetyka kaprysu, labirynt, gombrowiczologia

Gotyckie sobowtóry i dziecięca seksualność. Kajtuś czarodziej Janusza Korczaka jako queer gothic

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2017 / 4

Esej stanowi interpretację powieści dla dzieci Kajtuś czarodziej Janusza Korczaka w kontekście motywów gotyckich ze szczególnym uwrażliwieniem na nienormatywność seksualną. Ta realizuje się w powieści zarówno poprzez podjęcie zamaskowanych tropów homoerotycznych, w tym cytatów z klasyków modernistycznego pisarstwa homoseksualnego (Wilde, Proust), jak i poprzez włączenie się pisarza w dyskusję o „wieku przyzwolenia”, a tym samym stanowi wypowiedź nt. seksualności dziecięcej. Korczak wyzyskuje ponadto tropy gotycystyczne, przede wszystkim motyw sobowtórów i ezoteryzmu.

Słowa klucze: gotycyzm, sobowtór, pedofilia, homoseksualność, literatura dziecięca.

Chiron Miron (i człowiek Tadeusz)

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2013 / 5

Recenzja: Tadeusz Sobolewski, Człowiek Miron, Kraków 2012.

Manieryzm, „poetyka” queer i subwersje mitów

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2013 / 5

W artykule podjęta jest teza o transhistorycznym charakterze manieryzmu zgodna z badaniami Gustava Renego Hocke’a i odniesiona do licznych współczesnych dyskursów nt. teorii queer. Na tej podstawie podjęta zostaje próba zrekonstruowania nieesencjalistycznej queerowej „poetyki możliwej” z uwzględnieniem dyskursów nt. kampu. W drugiej części artykułu, wciąż zgodnie z tezą o manierystycznym archetypie queer, zostaje nakreślona wykładnia pojęcia „subwersja” (w odróżnieniu od „inwersji”) i odniesiona do przemieszczeń mitów, jakie w celach (m.in. rewindykacyjnych) podejmuje sztuka i literatura homotekstualna.

GayRL czy QueeRL?

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2012 / 6

Recenzja: Krzysztof Tomasik, Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Sławiński, Białoszewski, interpretacja

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2011 / 6

Artykuł poświęcony Januszowi Sławińskiemu, jako najwybitniejszemu polskiemu teoretykowi literatury w paradygmacie strukturalistycznym. Jego odczytania utworów Mirona Białoszewskiego służą za model dla ironicznej teorii interpretacji, która pomija scjentystyczne metody strukturalistyczne na rzecz hermeneutyki.

Konitywna vs. Kognicyjna? Poetyka vs. 'Poietyka'?

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2010 / 4

Autor rozważa możliwość sformułowania programu poetyki kognitywnej niemieszczącej się ściśle w pojmowaniu „poetyki w świetle językoznawstwa”, zaszczepionym przez strukturalizm. Dokonuje krytycznej lektury podręcznika Petera Stockwella i stara się zaproponować inne spojrzenie na połączenie kognitywizmu z poetyką – nacisk nie na wytwór, a na wytwarzanie z uwzględnieniem roli autora, koncepcja genologii opartej na teorii prototypów, uzupełnienie Ingardenowskiej teorii konkretyzacji narzędziami kognitywistycznymi, problem retoryki kognitywnej, a także szersza kwestia połączenia literaturoznawstwa kognitywistycznego z psychologią poznawczą i społeczną.

Sylleps/zy autobiografizm

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2007 / 4

Recenzja. Ewa Winiecka Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006

Hermetyczne pornografie Białoszewskiego

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk
Numer: 2006 / 6

Tekst porusza dwa aspekty poezji Białoszewskiego dotychczas przez badaczy pomijane – poezji miłosnej i poezji obscenicznej

Hermeneutyka tak, ale jaka?

Indeks autorów: Piotr Sobolczyk

Recenzja. Adrian Gleń W tej latarni…. Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji