EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Stanisław Krawczyk

Groznawstwo, którego nie było. Polemika z książką Katarzyny Marak i Miłosza Markockiego Aspekty funkcjonowania gier cyfrowych we współczesnej kulturze

Numer: 2017 / 3

Tekst stanowi polemikę z krytycznym przeglądem polskich badań nad grami cyfrowymi dokonanym przez Katarzynę Marak i Miłosza Markockiego. Przedmiotem polemiki nie jest przy tym sam zamysł refleksji nad stanem badań, lecz sposób jej poprowadzenia. W pracy ukazano słabości przeglądu: formułowanie stanowczych, uogólnionych ocen na podstawie niepełnego i nierzetelnego obrazu krajowego i zagranicznego groznawstwa, traktowanie polskich badań jako z założenia gorszych od anglojęzycznych, a także szereg błędów warsztatowych. Polemika dotyczy m.in. sposobów nazywania gier cyfrowych, szerokiego i wąskiego znaczenia terminu „ludologia”, relacji między podejściem ludologicznym a narratologicznym w badaniu gier, stopnia unifikacji rodzimego groznawstwa oraz statusu klasycznych koncepcji gier i zabaw.

Słowa kluczowe: badania gier, groznawstwo, gry cyfrowe, gry komputerowe, gry wideo, ludologia

Ćwierć wieku polskich badań nad grami wideo

Numer: 2017 / 3

Artykuł poświęcony jest historii badań gier wideo w Polsce. Na podstawie szeregu danych zastanych i wywołanych przedstawia wczesne badania oraz późniejsze procesy instytucjonalizacji i umiędzynarodowienia. W połączeniu z rozważaniami terminologicznymi prowadzi to do konkluzji, że w ostatnich kilku latach w polskich badaniach nad grami (game research) ukształtował się nurt groznawstwa (game studies), który pod wieloma względami przypomina analogiczny nurt badań anglojęzycznych. Dodatkowych argumentów na rzecz tej tezy dostarcza ilościowa analiza artykułów zamieszczonych w polskich czasopismach naukowych w latach 1995–2015. Głównym kontekstem badawczym pracy są publikacje poświęcone historii badania gier w Polsce, państwach nordyckich i Stanach Zjednoczonych.

Słowa kluczowe: badania gier, game research, game studies, groznawstwo, ludologia

„W żywym umyśle dzieje się wiele rzeczy naraz”. Rozmowa z Wendy Griswold o socjologii kulturowej i socjologii literatury

Numer: 2015 / 3

Wendy Griswold, socjolożka amerykańska, przedstawia swoje badania w zakresie socjologii kulturowej i socjologii literatury, umiejscawiając własne przedsięwzięcia w kontekście historycznego rozwoju tych dziedzin w Stanach Zjednoczonych. Autorka mówi o doświadczeniach z okresu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Harvarda, opisuje podejmowane międzynarodowe projekty badawcze, objaśnia swe postulaty i preferencje dotyczące metodologii i teorii socjologicznej. Do istotnych wątków wywiadu należą również inspiracje naukowe oraz sposób wybierania przedmiotu badań, relacje między literaturoznawstwem a socjologią, dydaktyka uniwersytecka, a także praktyczne i osobowościowe aspekty pracy badawczej. Rozmowę kończy podsumowanie obecnych badań Wendy Griswold nad czytelnictwem.

Rynek, głupcze!

Indeks autorów: Stanisław Krawczyk
Numer: 2015 / 3

Recenzja: M. Rychlewski Książka jako towar. Książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013.

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji