EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Tomasz Mizerkiewicz

„Odczuć przepływ czasu”. Podmiot dywidualny i doświadczenie temporalne w literaturze

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2023 / 6

Artykuł omawia stan badań nad nową czasowością w literaturze oraz proponuje, aby jednym z częściej używanych narzędzi opisu doświadczenia temporalnego stało się pojęcie podmiotu „dywidualnego” użyte przez Jane Bennett w książce o poezji Walta Whitmana. Podmiotowość ta eksponuje swoją podzielność oraz otwarta jest na przepływy materii przez nią i obok niej, co umożliwia jej doświadczenie zjawisk procesualnych, stąd może być przydatna, jak sugeruje autor artykułu, do badania literackich zapisów przeżycia czasu. Analiza wiersza Artura Daniela Liskowackiego pozwoliła znaleźć podmiotowość dywidualną w lirycznym zapisie zasłuchania się przez bohatera-poetę w śpiewie ptaka, spotkanie ze słowikiem odbywa się w czasie nazywanym w badaniach katastrofalną dla całych populacji ptasich „otchłanią antropocenu”. Wiersze Natalii Malek z tomu Obręcze odkrywają ważną czasowość „małego strajku” kobiet. Odczucie przepływu czasu przez dywidualną podmiotkę zaczyna się od „strajkowego” zatrzymania procesów reprodukujących jej rzeczywistość, a prowadzi do ich „przepuszczenia” przez układy zaprojektowane przez nią samą. Artykuł ma być jednym z przyczynków do badań związanych z literaturą asynchronicznych środowisk ludzkiego życia stanowiących przeciwwagę dla synchronicznego chronologicznego czasu modernizacji.

Słowa klucze: nowa czasowość, czas w literaturze, podmiot dywidualny, Artur Daniel Liskowacki, Natalia Malek.

Kryształy, zarodki. Doświadczenie przyszłości w polskiej literaturze najnowszej

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2022 / 3

Artykuł z zakresu badań nad problematyką doświadczenia przyszłości w polskiej literaturze najnowszej. Opiera się na propozycjach metodologicznych dotyczących czasowości doświadczenia artystycznego z tomu Kino Gillesa Deleuze’a, uzupełniając jego koncepcje przywołaniami opracowań filozoficznych i estetycznych Alphonso Lingisa oraz Alvy Noëgo. Powieść Pustostany Doroty Kotas przeanalizowana została jako przykład temporalnej kompozycji określanej przez Deleuze’a jako „kryształ czasu”, a Potop Salci Hałas jako przejaw reguły czasowej nazywanej „zarodkiem”. Doświadczenie przyszłości objawia się w nich w odmienny sposób, a w każdej z nich znaleźć można odnowienie refleksji nad artystyczną praktyką improwizacji.

Słowa kluczowe: czas w literaturze, przyszłość w literaturze, kryształy czasu, zarodki czasu, Gilles Deleuze, improwizacja

„Głosy w nieznane noce” – krytyczna wartość niesamowitego w późnych pismach Stanisława Brzozowskiego

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2011 / 5

Artykuł odnosi się do eseju Charles Lamb napisanego przez Stanisława Brzozowskiego na krótko przed śmiercią, w którym pojawiła się problematyka niesamowitości, ważna dla współczesnych studiów nad literaturą nowoczesną. Zdaniem autora artykułu, Brzozowski zaproponował tam radykalną reintertpretację swojego sposobu widzenia podmiotu nowoczesnego, zmuszonego poradzić sobie z potwornym przeżyciem niesamowitości nawiedzającej jego świat. Więzi międzyludzkie zostają poddane najcięższej próbie, wspólnota nowoczesna raz po raz upada w stan nieludzkości i musi być potem odtwarzana po katastrofach. Brzozowski podkreśla przy tym znaczenie przeżyć religijnych dla nowoczesnej jednostki (sygnalizowane przez motywy antycznej religii rzymskiej, celtyckiej, chrześcijańskiej), która głównie dzięki nim potrafi zachować wierność projektowi nowoczesności.

Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej literatury

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Tomasz Bocheński Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Kraków 2005

Obrządki żałoby, porządki słowa

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz

Recenzja. Krzysztof Kłosiński Poezja żalu, Katowice 2001

Co mówię? O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2001 / 6

Autor analizuje retoryczną figurę correctio na przykładach z literatury, filmu, reklamy i filozofii współczesnej

Użycia tekstów w literaturoznawczej herezji (Joanny Salomon Latarka Gombrowicza)

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz

Propozycja filologiczno-ezoteryczna Joanny Salomon – paranoiczna nadinterpretacja czy symulakrum historii literatury polskiej?

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji