EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Zdarzenie, świadectwo, reprezentacja / 2007 / 5

Prywatne podsumowanie

Indeks autorów: Sławomir Buryła
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Tadeusz Drewnowski Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006

Dzikie teoriotwórstwo interpretacji. O Poezji modernizmu Andrzeja Skrendy

Indeks autorów: Tomasz Kunz
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Andrzej Skrendo Modernizm polski. Interpretacje, Kraków 2005

Czarny humor i sprzeczne tradycje nowoczesnej literatury

Indeks autorów: Tomasz Mizerkiewicz
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Tomasz Bocheński Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Kraków 2005

Zrozumieć Grynberga

Indeks autorów: Sławomir Jacek Żurek
Numer: 2007 / 5

Recenzja. Sławomir Buryła Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości Henryka Grynberga, Wrocław 2006

Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. Tomasz Łysak

Indeks autorów: Robert Eaglestone
Numer: 2007 / 5

Autor podejmuje próbę przedstawienia taksonomii nowego gatunku pisarstwa historycznego, jakim jest świadectwo Zagłady

Świadectwo - między wnętrzem i zewnętrzem języka

Indeks autorów: Tomasz Majewski
Numer: 2007 / 5

O zradykalizowanym pojęciu świadectwa w rozważaniach Georgio Agambena, odsyłającym do ukrytej w codziennym użyciu języka możliwości mówienia w imieniu tego, kto doświadcza niemożliwości mówienia

Dziwne mydło. Zofia Nałkowska i ekonomia Zagłady, przeł. Kinga Maciejewska

Indeks autorów: Bożena Shallcross
Numer: 2007 / 5

Autorka skupia się na przedmiotach materialnych i ludzkim ciele jako śladach-świadectwach, które miały ulec zniszczeniu w myśl ekonomii Holokaustu

Zwrot performatywny w humanistyce

Indeks autorów: Ewa Domańska
Numer: 2007 / 5

Autorka zastanawia się, dlaczego w humanistyce obserwujemy obecnie wzmożone zainteresowanie performance i performatywnością oraz dlaczego są one ważne dla badania przeszłości

Perspektywy performatywizmu

Numer: 2007 / 5

O performatywizmie jako orientacji eksponującej działaniowy wymiar praktyk kulturowych, a więc zmianę akcentów badawczych, określaną jako (kolejny) zwrot w humanistyce

Nietzscheańskie aporie prawdziwości

Numer: 2007 / 5

Analiza koncepcji prawdy w pismach Nietzschego

Życie u stóp góry zamkowej. Życie, prawda i narracja w Waltera Benjamina pismach o Kafce

Indeks autorów: Adam Lipszyc
Numer: 2007 / 5

Szkic o teologicznej wizji, jaką Walter Benjamin przypisywał Franzowi Kafce. Autor skupia się na koncepcji życia u stóp góry zamkowej oraz mesjańskich możliwościach wpisanych w owo życie

Stanisław Salzman - gawęda tragiczna. Szkic lwowski

Indeks autorów: Ireneusz Piekarski
Numer: 2007 / 5

Szkic z życia przedwojennego Lwowa, zarysowujący tworzące się tam pod koniec lat 20. ciekawe, a zupełnie zapomniane dziś, środowisko literackie

O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (T. Różycki i A. Sosnowski)

Indeks autorów: Alina Świeściak
Numer: 2007 / 5

Autorka proponuje zestawienie dwóch poetyk postrzeganych jako rozbieżne i sprawdzenie ich ewentualnych pokrewieństw przez pryzmat stosunku do referencji, który katalizuje się tu w motywie daty

Do którego Tołstoja pisał Mickiewicz

Indeks autorów: Marta Zielińska
Numer: 2007 / 5

Autorka kreśli sylwetkę Aleksandra P. Tołstoja, niezidentyfikowanego dotąd bliżej znajomego Mickiewicza i adresata jego listu z 1845 roku

Nie poddać poezji. Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym

Indeks autorów: Jerzy Kandziora
Numer: 2007 / 5

Szkic poświęcony tomikowi poety z 1983 r., w którym relacja historyczna nie podporządkowuje sobie najcenniejszych pierwiastków dojrzałej poezji Ficowskiego, tylko zyskuje dzięki nim na wieloznaczności

Zaciemniony pokój

Indeks autorów: Piotr Mitzner
Numer: 2007 / 5

Analiza Pamiętnika Janusza Korczaka, pisanego w warszawskim getcie w 1942 r.

Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy

Indeks autorów: Dawid Skrabek
Numer: 2007 / 5

O twórczości Leopolda Buczkowskiego w szerokim kontekście refleksji nad Holokaustem

Prawda poezji - prawda życia. O Danucie Zamącińskiej

Numer: 2007 / 5

Pożegnanie Danuty Zamącińskiej

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji