EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: W. J. T. Mitchell

Słowo i obraz

Indeks autorów: W. J. T. Mitchell
Numer: 2022 / 1

Artykuł jest próbą zmapowania relacji słowo-obraz. W.J.T. Mitchell próbuje zdefiniować różnicę między słowem a obrazem, wskazując na różne możliwe kryteria jej wyznaczania. Zwraca uwagę na trudności w jednoznacznym rozgraniczeniu tych pojęć i na ich wzajemne zależności. Wskazuje też na konceptualizacje „słowa i obrazu” na gruncie historii sztuki i językoznawstwa, przywołując takie przykłady jak kaczkokrólik czy diagram de Saussure’a przedstawiający strukturę znaku językowego. Wreszcie, autor ukazuje głęboko polityczne uwikłanie relacji „słowo – obraz” i jej związki z wyznaczaniem różnicy rasowej, klasowej i genderowej.

Słowa kluczowe: słowo, obraz, kultura wizualna, historia sztuki

Alfabetyzm wizualny czy wizualizm tekstowy?

Indeks autorów: W. J. T. Mitchell

Artykuł ten przedstawia dekonstrukcję koncepcji alfabetyzmu wizualnego i opis jej ograniczeń. Podejmuje problem paradoksalności tego pojęcia i jego samo-znoszący się charakter. Autor proponuje wyczerpujące podsumowanie problemów, jakie towarzyszą zestawianiu ze sobą słów” „wizualny” i „alfabetyzm”. Mitchell omawia różnicę między alfabetyzmem wizualnym, gdzie „widzenie jest czytaniem,” a tym, co nazywa wizualizmem tekstowym, gdzie „czytanie jest widzeniem”. Kiedy patrzymy, interpretujemy znaki, wytwarzamy znaczenia, które przypisujemy procesowi czytania, „alfabetyzmowi wizualnemu”; a zatem czytamy i czytamy wszystko to, co widzimy. Mitchell proponuje, żeby spojrzeć w analogiczny sposób na „wizualizm” i uznać wrodzoną zdolność widzenia (wizualizm) za pierwotną wobec wyuczonej umiejętności czytania (alfabetyzm).

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji