EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Artykuły: Alina Świeściak

Fikcja awangardy?

Indeks autorów: Alina Świeściak
Numer: 2015 / 6

Autorka podejmuje problem awangardowości w najnowszej polskiej poezji. W pierwszej części szkicu rekapituluje sądy na temat słuszności tego rodzaju kategoryzacji w odniesieniu do współczesnej sztuki i literatury, a następnie przygląda się najnowszej poezji z trzech perspektyw: awangardowego eksperymentu, relacji autonomii i heteronomii (problem polityczności) oraz wpływu nowych mediów (poezja cybernetyczna). Żadna z tych perspektyw, mimo że dowodzą one wyraźnego w poezji myślenia kategoriami awangardy, a przede wszystkim korzystania z jej narzędzi, nie upoważnia zdaniem autorki do traktowania współczesnej literatury jako kolejnej fazy awangardy. Zarówno dzisiejsza sztuka, jak literatura wymagają nowych sposobów ich estetycznego poznawania i porządkowania.

O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty (T. Różycki i A. Sosnowski)

Indeks autorów: Alina Świeściak
Numer: 2007 / 5

Autorka proponuje zestawienie dwóch poetyk postrzeganych jako rozbieżne i sprawdzenie ich ewentualnych pokrewieństw przez pryzmat stosunku do referencji, który katalizuje się tu w motywie daty

Tak się obraca świat w nierzeczywistość. O ruchu i przestrzeni w twórczości Andrzeja Sosnowskiego

Indeks autorów: Alina Świeściak
Numer: 2004 / 4

Autorka proponuje kategorie ruchu i przestrzeni jako klucz interpretacyjny do poezji Sosnowskiego

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji