EN
„Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” (ISSN 0867-0633) to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich PAN we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.
EN

Listy, portrety, reprezentacje / 2004 / 4

O Konińskim i literaturze doświadczenia religijnego

Indeks autorów: Małgorzata Czermińska
Numer: 2004 / 4

Recenzja. Adam Fitas Głos z labiryntu. O pismach Karola Ludwika Konińskiego, Wrocław 2003

Historia, krytyka, konferansjerka

Indeks autorów: Jerzy Madejski
Numer: 2004 / 4

Recenzja. Stanisław Stabro Od Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku, Kraków 2002

Laboratorium dramatu Tadeusza Różewicza

Indeks autorów: Krystyna Ruta-Rutkowska
Numer: 2004 / 4

Recenzja. Halina Filipowicz Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza, przeł. T. Kunz, Kraków 2001

Iwaszkiewiczowska partytura religijności

Indeks autorów: Anna Szczepan-Wojnarska
Numer: 2004 / 4

Recenzja. Piotr Mitzner Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza, Warszawa 2003

Whitman wielki realista -- Miłosza projekt portretu autorskiego

Indeks autorów: Marta Skwara
Numer: 2004 / 4

O Czesława Miłosza odczytaniach poezji W. Whitmana, wpisujących się zarówno w poetykę wizyjnej potoczności, jak i w poetykę wskazywania pozaludzkiego

Reprezentacja i ekonomia

Numer: 2004 / 4

Autor analizuje kwestię reprezentacji na tle relacji międzyznakowych, traktując ją jako kategorię ekonomiczną, dotyczącą każdej wymiany w obrębie kultury: rzeczy na znaki, signifiants na signifiés, znaków na inne znaki, znaczenia na inne znaczenia

Więźniowie transkulturowej wyobraźni

Indeks autorów: Ewa Rewers
Numer: 2004 / 4

Autorka stawia tezę, iż narracje tożsamościowe ulegają postępującej prywatyzacji, co sprawia, że wymagają złożonych translacji, w następstwie których stają się tworami transkulturowymi i transnarodowymi

Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego

Indeks autorów: Elżbieta Rybicka
Numer: 2004 / 4

Wychodząc od analizy epistolarnego kryzysu komunikacyjnego, Autorka kreśli projekt antropologii pisarstwa i socjologii literatury, których ośrodkiem byłaby osoba emocjonalna i komunikująca się z innymi

Berlińskie przyjaciółki. Nieznane listy Dagny Przybyszewskiej do Margarethe Ansorge

Indeks autorów: Aleksandra Sawicka
Numer: 2004 / 4

Omówienie listów Dagny do żony niemieckiego kompozytora, stanowiące część większego projektu Autorki

Wyspiański i tradycja. Na przykładzie witrażu ze św. Franciszkiem

Indeks autorów: Wojciech Bałus
Numer: 2004 / 4

O znaczeniu tradycji i kultury dla twórczości Stanisława Wyspiańskiego

List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańskiego

Indeks autorów: Magdalena Popiel
Numer: 2004 / 4

List artysty jako opowieść o jego egzystencji i zarazem jej uobecnienie

Podręczny dyskont słów (dalsze dostawy niewykluczone)

Indeks autorów: Anna Nasiłowska
Numer: 2004 / 4

Mały przegląd słów popularnych od A(l dente) do Z(appingu)

Księga Gości i Zdarzeń. Miscelaneiczne p?le-m?le Emila Zegadłowicza

Indeks autorów: Mirosław Wójcik
Numer: 2004 / 4

O kronice domowej biblioteki i prywatnych zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych w dworze Zegadłowicza, utrwalającej najistotniejsze przemiany w towarzyskim i intelektualnym kręgu pisarza

Tam gdzie ślimaki rozmawiają o wieczności, czyli Adama Zagajewskiego marzenie o trwaniu

Numer: 2004 / 4

O twórczości Zagajewskiego przez pryzmat mitu labiryntu

Poezja niezrozumiała, czyli o nadzwyczaj trwałym nieporozumieniu krytycznym. Rekonesans badawczy

Indeks autorów: Andrzej Niewiadomski
Numer: 2004 / 4

Na podstawie analiz poezji A. Sosnowskiego, Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie o granice rozumienia poezji niezrozumiałej

Tak się obraca świat w nierzeczywistość. O ruchu i przestrzeni w twórczości Andrzeja Sosnowskiego

Indeks autorów: Alina Świeściak
Numer: 2004 / 4

Autorka proponuje kategorie ruchu i przestrzeni jako klucz interpretacyjny do poezji Sosnowskiego

Narracja i tożsamość, część druga

Numer: 2004 / 4

Sprawozdanie z XXXII Konferencji Teoretycznoliterackiej Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury, cz. II, Instytut Polonistyki UJ, IBL PAN, Janowice, 26 IV – 1 V 2004

Utracona tożsamość

Indeks autorów: Ewa Szczęsna
Numer: 2004 / 4

Odpowiedź na polemikę Jacka Warchali, Porozmawiajmy o reklamie, czyli kilka uwag na marginesie Poetyki reklamy Ewy Szczęsnej 2004 nr 1/2

Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. W każdej chwili możecie Państwo zmienić ustawienia cookies a także dowiedzieć się na ich temat więcej. Kliknij tutaj Nie pokazuj więcej tej informacji